Glare is a word entry type of game. Aim to clear it by inputting words or phrases found during conversation.. Glare 1more is a remake of the free game, Glare 1, and includes a bonus scenario. If you enter the correct words and phrase during Glare’s conversation the story will advance.
Đánh giá chung:
Rất tích cực (65) - 87% trên 65 người dùng đánh giá tích cực trò chơi này.
Ngày phát hành:
14 Thg9, 2018
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước của bạn, theo dõi nó, hoặc đánh dấu vào hạng mục không hứng thú

Ngôn ngữ Tiếng Việt không được hỗ trợ

Sản phẩm này không hỗ trợ cho ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua

Mua Glare1more

 

Cập nhật gần đây Xem tất cả (15)

2 Tháng 7

続編「家電メイドVS未来王」ゲームブック発売中

こちらもよろしく(/・ω・)/

https://www.amazon.co.jp/dp/B07R77QYKW
(Japanese version only)
3 bình luận Đọc thêm

9 Tháng 6

I am thinking about Russian language correspondence.

I am in consultation with a translator.
There are a lot of problems, which are not yet sure.
8 bình luận Đọc thêm

Về trò chơi này

【Outline】


Glare is a word entry type of game. Aim to clear it by inputting words or phrases found during conversation..
Glare 1more is a remake of the free game, Glare 1, and includes a bonus scenario.
If you enter the correct words and phrase during Glare’s conversation the story will advance.

【Story】1more(Adult)


After answering the company questionnaire, a maid robot named Glare is shipped to you in a cardboard box.
You talk with her and pursue the truth behind her delivery.

【Story】y(Not adult)


You and Glare investigate an accident inside a certain place.
You pay attention to the items placed around you and clarify the cause.

【Changed parts compared with the free version】


Changed the tool to TiranoBuilder.
Changed the characters to Live2D.
Added word search.
Changed the screen resolution size: 800*600 → 1024*768
Remake: added the bonus scenario 『y』.
Added a checkpoint system.
Eased the difficulty.
Other fixes.
The addition of the English version.

【Caution】


It does not start in Windows XP. Because it does not satisfy the condition of Live2D environment.
There is a part of the story that involves adult content.
This game is difficult. Because it is translated, it is even more difficult.
You do not have to play alone.
It's better to exchange information with someone else.
There is no BGM in this game. It expresses itself through staging.

Yêu cầu hệ thống

  Tối thiểu:
  • HĐH: Windows 7 (windows 64bit only)
  • Bộ xử lý: Pentium4
  • Bộ nhớ: 1 GB RAM
  • Đồ họa: Intel HD, OpenGL3.3 or higher
  • Lưu trữ: 250 MB chỗ trống khả dụng
  • Ghi chú thêm: WindowsXP impossible

Thẩm định viên nói gì

17 thẩm định viên đã đánh giá sản phẩm này. Nhấp vào đây để xem.

Đánh giá của khách hàng

Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện biểu đồHiển thị:
Hiện biểu đồ
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Loại trừ hoạt động đánh giá lạc đề
Không còn đánh giá nào khớp với bộ lọc trên.
Chỉnh bộ lọc ở trên để xem thêm đánh giá khác
Đang tải nhận xét...