Burned Land is a 4x game in which you will take control of a nascent human race and try to avoid its extinction. Build, explore, conquer until you are worthy of gods. Then confront their anger.
Đánh giá chung:
9 đánh giá của người dùng - Cần thêm đánh giá của người dùng để thống kê điểm số
Ngày phát hành:
30 Thg04, 2019
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước của bạn, theo dõi nó, hoặc đánh dấu vào hạng mục không hứng thú

Trò chơi truy cập sớm

Truy cập và bắt đầu chơi ngay lập tức; tham gia vào quá trình phát triển trò chơi khi chúng đang được hoàn thiện.

Chú ý: Trò chơi truy cập sớm này chưa hoàn thành và có thể sẽ có sự thay đổi. Nếu bạn không cảm thấy hứng thú với trạng thái hiện tại của trò chơi, bạn nên chờ đợi để theo dõi tiếp quá trình phát triển của trò chơi. Tìm hiểu thêm

Điều nhà phát triển muốn nói:

Tại sao Truy cập sớm?

“We have the ambition to propose a 4x game as complete as possible. For that, the support of the players and their returns is essential.”

Trò chơi này sẽ ở trạng thái truy cập sớm trong khoảng bao lâu?

“Between 6 months and 1 year for the early access version. The game is destined to live long, it will continue to evolve anyway even after its release from EA.”

Phiên bản đầy đủ sẽ có sự khác biệt thế nào so với phiên bản truy cập sớm?

“All game systems will be expanded, deepened and improved depending on the players' return. The game will also be translated into several other languages.”

Tình trạng hiện tại của phiên bản truy cập sớm là gì?

“All basic systems work in a simplified version, they will all be expanded during the early access. It will nevertheless expand very regularly with the addition of content to make the experience more and more rich and varied.
To see the features implemented in the game, please refer to the "About this" section below.”

Liệu trò chơi sẽ có giá khác nhau giữa và sau khi Truy Cập Sớm?

“The price could increase a little for the release, which allows to reflect the evolution of the game and thank buyers of the early access who wanted to support the project.”

Bạn có kế hoạch tương tác với cộng đồng trong quá trình phát triển của mình như thế nào?

“We want to go hand in hand with the players, their feedback will be systematically studied, and any added content or ideas proposed will be regularly incorporated into the game if they enrich it intelligently.
To do this, we will use mainly the Steam forums, and regular announcements via Steam.”
Đọc thêm
Ngôn ngữ Tiếng Việt không được hỗ trợ

Sản phẩm này không hỗ trợ cho ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua

Mua Burned Land

 

Cập nhật gần đây Xem tất cả (13)

13 Tháng 6

Hotfix (A5.2)

BugFix:
-Fixed several graphic bugs
0 bình luận Đọc thêm

12 Tháng 6

Hotfix (A5.1)

BugFix:
-Fixed a bug that canceled attrition (it was cool huh)
0 bình luận Đọc thêm
Xem toàn bộ thảo luận

Báo cáo lỗi và để lại phản hồi cho trò chơi này trên bảng thảo luận

Về trò chơi nàyBurned Land is a 4x game in which you will take control of a nascent human race and try to avoid its extinction.
Build, explore, conquer until you are worthy of gods. Then confront their anger.

Advanced management of the population

The population is one of your main resources, your people will be fed, educated, trained and armed. He will model himself according to your laws and choices, events and his own plans. Fanaticism, inequalities, revolts are all plagues that could lead your civilization to the end.

A living and evolving world

The other races will react to your growth, trade, destroy or assimilate, all your actions will have repercussions. The world will keep the scars of your actions, confrontations and decisions.

Gods attentive to your evolution

At first indifferent to your existence, the gods will follow with interest the evolution of your power. Break the balance of the world and provoke their anger. If they fail to exterminate you, put an end to their reign.

Total freedom and infinite replayability

Manage your people and their problems in your corner, explore the world in search of powerful artifacts, destroy all life on the planet, defy the elements and the gods. You are master of your destiny.

Yêu cầu hệ thống

  Tối thiểu:
  • HĐH: Windows 7,8.1,10
  • Bộ xử lý: Core 2 duo
  • Bộ nhớ: 2 GB RAM
  • Đồ họa: 260 GTX
  • DirectX: Phiên bản 11
  • Lưu trữ: 1 GB chỗ trống khả dụng
  Khuyến nghị:
  • HĐH: Windows 10
  • Bộ xử lý: Quad core
  • Bộ nhớ: 8 MB RAM
  • Đồ họa: 660 GTX
  • DirectX: Phiên bản 11
  • Lưu trữ: 1 GB chỗ trống khả dụng

Thẩm định viên nói gì

17 thẩm định viên đã đánh giá sản phẩm này. Nhấp vào đây để xem.

Đánh giá của khách hàng

Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện biểu đồHiển thị:
Hiện biểu đồ
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Loại trừ hoạt động đánh giá lạc đề
Không còn đánh giá nào khớp với bộ lọc trên.
Chỉnh bộ lọc ở trên để xem thêm đánh giá khác
Đang tải nhận xét...