Floor By Floor is a 2D action game where you fight floors of enemies trying to defeat the level's end boss. With 4 weapons to switch between and an ever increasing difficulty curve, Floor By Floor requires precision, timing, and mastery of each floor in order to beat the level.
Đánh giá chung:
4 đánh giá của người dùng - Cần thêm đánh giá của người dùng để thống kê điểm số
Ngày phát hành:
17 Thg03, 2018
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước của bạn, theo dõi nó, hoặc đánh dấu vào hạng mục không hứng thú

Ngôn ngữ Tiếng Việt không được hỗ trợ

Sản phẩm này không hỗ trợ cho ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua

Chơi Floor By Floor

Chơi miễn phí
 

Về trò chơi này

Floor By Floor is a 2D action game where you fight floors of enemies trying to defeat the level's end boss. With 4 weapons to switch between and an ever increasing difficulty curve, Floor By Floor requires precision, timing, and mastery of each floor in order to beat the level.

This was the first full game I ever made which was a couple years back but hey it got greenlit so it is! :)

It doesn't look like much but it can be fun so give it a try!

I hadn't played this since I made and trying now I'm not able to beat it yet so if you can beat it hit me up on twitter @aagames044 and I'll put a special thanks to you in the next game I release.

Happy Playing!

Features:

-2 Levels of 10 Floors each

-A steady difficulty curve at first that ramps up pretty quickly

-Soundtrack by Kevin MacLeod

Yêu cầu hệ thống

  Tối thiểu:
  • HĐH: Windows Vista SP1+
  • Bộ xử lý: SSE2 instruction set support
  • Bộ nhớ: 100 MB RAM
  • Đồ họa: Graphics card with DX10 (shader model 4.0) capabilities
  • DirectX: Phiên bản 10
  • Lưu trữ: 150 MB chỗ trống khả dụng

Thẩm định viên nói gì

1 thẩm định viên đã đánh giá sản phẩm này. Nhấp vào đây để xem.

Đánh giá của khách hàng

Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện biểu đồThời gian chơi
Lọc đánh giá theo thời gian chơi của người dùng khi bài được viết:


Không có tối thiểu đến Không có tối đa
Hiển thị:
Hiện biểu đồ
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Loại trừ hoạt động đánh giá lạc đề
Không còn đánh giá nào khớp với bộ lọc trên.
Chỉnh bộ lọc ở trên để xem thêm đánh giá khác
Đang tải nhận xét...