Adventure with friends in a beautiful world of wonder and fantastic creatures. Build, craft, farm, fish and raise and breed amazing pet companions!
Đánh giá gần đây:
Trái chiều (76) - 59% trên 76 người dùng trong 30 ngày gần đây đánh giá tích cực.
Đánh giá chung:
Trái chiều (554) - 62% trên 554 người dùng đánh giá tích cực trò chơi này.
Ngày phát hành:
30 Thg08, 2019
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước của bạn, theo dõi nó, hoặc đánh dấu vào hạng mục không hứng thú

Trò chơi truy cập sớm

Truy cập và bắt đầu chơi ngay lập tức; tham gia vào quá trình phát triển trò chơi khi chúng đang được hoàn thiện.

Chú ý: Trò chơi truy cập sớm này chưa hoàn thành và có thể sẽ có sự thay đổi. Nếu bạn không cảm thấy hứng thú với trạng thái hiện tại của trò chơi, bạn nên chờ đợi để theo dõi tiếp quá trình phát triển của trò chơi. Tìm hiểu thêm

Điều nhà phát triển muốn nói:

Tại sao Truy cập sớm?

“Re:Legend is a game that was designed with user experience in mind, and has been supported by users through the Kickstarter campaign. Being part of the Early Access program will allow the development team to keep receiving feedback from the community to further develop, or even change the game play accordingly.”

Trò chơi này sẽ ở trạng thái truy cập sớm trong khoảng bao lâu?

“In order to properly evolve the current content and gameplay, we expect to keep the game in the Early Access program for 9-12 months. There’s a lot of content to examine and verify, and we hope to deliver the most immersive experience to the players.”

Phiên bản đầy đủ sẽ có sự khác biệt thế nào so với phiên bản truy cập sớm?

“The Early Access version is already offering a variety of functions, activities and overall gameplay experience; the full version will further expand the content, relevantly increase the world size – integrating new biomes – and will of course have a higher grade of polishing quality. Feedback from users will also allow to evaluate changes into gameplay approach, available activities and overall balance.”

Tình trạng hiện tại của phiên bản truy cập sớm là gì?

“The Early Access version offer a clear understanding of the game loops, allows to experience multiple activities (such as fishing, farming, taming & breeding Magnus, combat practicing, crafting…), and integrates two full biomes (Ethia world environments), each with their own set of related Magnus. While it’s already fully enjoyable, we’ll keep updating the content to relevantly expand the player experience.”

Liệu trò chơi sẽ có giá khác nhau giữa và sau khi Truy Cập Sớm?

“Yes, due to the relevant difference in game content, we have planned a price increase in conjunction with the final release of the game.”

Bạn có kế hoạch tương tác với cộng đồng trong quá trình phát triển của mình như thế nào?

“We will be collecting all the feedbacks & suggestions while developing the game to make changes, or implementing features suggested by the community - that is why Early Access is the most important cycle throughout the development process. To make it possible, we invite all Early Access players to express their thoughts through the official Forum: https://www.play-relegend.com/forum - or through Discord: https://discord.me/relegend.”
Đọc thêm
Ngôn ngữ Tiếng Việt không được hỗ trợ

Sản phẩm này không hỗ trợ cho ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua

Mua Re:Legend

 
Xem toàn bộ thảo luận

Báo cáo lỗi và để lại phản hồi cho trò chơi này trên bảng thảo luận

Về trò chơi này

Washed ashore on Vokka Island without memories, you must start a new life and find ways to recover your lost memories.
In order to do so, you must first learn how to survive on the island by cultivating the land, befriending villagers, expanding the village and raising your very own magical creature known as "Magnus".
Venture around the land of Ethia where vokka island resides to reclaim your memories is no easy task as the world is filled with dangerous Magnus and threatening challenges.
Will you be able to survive and rebuild your own Legend in your new life? Your fate is in your hand!"

FEATURES
 • Magnus Raising
  Mythical creatures known as "Magnus" roams the land of Ethia, the world where Vokka island resides.
  Every single Magnus is tamable and they will aid you in many ways such as combat, farming, fishing, travelling and so much more! They will also grow differently depending on your care!

 • Farming
  Cultivate the farm of Vokka island to acquire food and materials for the village or yourself.
  Growing crops are not limited to land as Vokka island allows you to grow crops and keep exotic fishes underwater! Dive into the crystal clear water and farm to your heart content!

 • Combat
  World of Ethia is filled with dangerous wild life and combat skills are essential for survival.
  Wield any weapon you desire at any given time and you are not restricted by weapon classes.
  You can also mount your beloved Magnus to combat through your adventure!

 • Vokka Village
  Vokka Village is where your new life begins! Befriend local villagers and join exciting festivals together to have a good time.
  Pay attention to their needs and help them out in their daily lives so they can help you retrieve your lost memories.

 • Life Skills
  Practice makes perfect! You will gain living skills as you practice them frequently.
  They level-up organically as you carry out the activities.
  Example Living Skills: Mining, Fishing, Logging, Crafting, Farming, Weaponry and much more!

 • Multiplayer
  While you can enjoy the game alone, why not share the fun with your friends?!
  Carry out the activities together and share the precious memories! Together you shall conquer the world! Or just kick back and relax while your friend do all the work!

Yêu cầu hệ thống

  Tối thiểu:
  • HĐH: Windows 10 64 bit
  • Bộ xử lý: Intel i5 Processor
  • Bộ nhớ: 6 GB RAM
  • Đồ họa: Nvidia Geforce GTX 760 2GB
  • Lưu trữ: 7 GB chỗ trống khả dụng

Đánh giá của khách hàng

Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện biểu đồThời gian chơi
Lọc đánh giá theo thời gian chơi của người dùng khi bài được viết:Không có tối thiểu đến Không có tối đa
Hiển thị:
Hiện biểu đồ
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Loại trừ hoạt động đánh giá lạc đề
Không còn đánh giá nào khớp với bộ lọc trên.
Chỉnh bộ lọc ở trên để xem thêm đánh giá khác
Đang tải nhận xét...