Flynn & Freckles is a third-person view, single player game with a great amount of exploration and thrilling platforming. As Flynn we’ll need to deal with a series of puzzles, fight against loads of enemies and basically jump our way out most dangers in order to escape a mysterious and cursed island.
Đánh giá chung:
7 đánh giá của người dùng - Cần thêm đánh giá của người dùng để thống kê điểm số
Ngày phát hành:
7 Thg9, 2018
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước của bạn, theo dõi nó, hoặc đánh dấu vào hạng mục không hứng thú

Ngôn ngữ Tiếng Việt không được hỗ trợ

Sản phẩm này không hỗ trợ cho ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua

Mua Flynn and Freckles

 

Về trò chơi nàyFlynn & Freckles is a third-person view, single player game with a great amount of exploration and thrilling platforming. As Flynn we’ll need to deal with a series of puzzles, fight against loads of enemies and basically jump our way out most dangers in order to escape a mysterious and cursed island.

F&F gives us the opportunity to enjoy, once again a 3D platformer game, oldschool 90’s style with a renewed artistic approach and all of it revolved around a fantastic pirate setting.
Flynn, a young pirate, decides to begin a perilous quest in search for the most valuable of treasures: Captain Freckles' Sword. But, to his surprise, the sword is possessed by the old captain’s spirit. Now both of them will have to face the dangers of an island full of secrets and the curse that rests upon the treasure.
 • Wide amount of platforming action, puzzles, combat and exploring.
 • Collectibles and other secrets that await for you to discover them.
 • Meet charming characters and fend off dangerous enemies!
 • Fun and casual story with a key component of humor.


Yêu cầu hệ thống

  Tối thiểu:
  • HĐH: Windows 7 (64bit)
  • Bộ xử lý: Intel i5-2500 3.3GHz
  • Bộ nhớ: 4 GB RAM
  • Đồ họa: NVidia GTS450 / AMD Radeon 6850HD
  • DirectX: Phiên bản 11
  • Lưu trữ: 5 GB chỗ trống khả dụng
  • Card âm thanh: Windows Compatible Card
  • Ghi chú thêm: A Controller is STRONGLY recommended to play this game.

Thẩm định viên nói gì

4 thẩm định viên đã đánh giá sản phẩm này. Nhấp vào đây để xem.

Đánh giá của khách hàng

Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện biểu đồHiển thị:
Hiện biểu đồ
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Loại trừ hoạt động đánh giá lạc đề
Không còn đánh giá nào khớp với bộ lọc trên.
Chỉnh bộ lọc ở trên để xem thêm đánh giá khác
Đang tải nhận xét...