Discover the furthest recesses of the Nautilus, take the helm and pass through the Isthmus of Suez, gaze upon hitherto unseen places under the waves! But beware, the apparently peaceful depths can hide terrible dangers!
Đánh giá chung:
3 đánh giá của người dùng - Cần thêm đánh giá của người dùng để thống kê điểm số
Ngày phát hành:
15 Thg03, 2018
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước của bạn, theo dõi nó, hoặc đánh dấu vào hạng mục không hứng thú

Ngôn ngữ Tiếng Việt không được hỗ trợ

Sản phẩm này không hỗ trợ cho ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua

Mua 20.000 Leagues Under The Sea - Captain Nemo

 

Về trò chơi này

A THRILLING ADVENTURE:

Inspired from the Jules Vernes novel, Twenty thousand leagues under the sea.
Professor Pierre Aronnax, his assistant Conseil and the harpoonist Ned Land are captured by Captain Nemo, who travels the world's oceans on board the Nautilus submarine.
Although impressed by the beauty of the seabed, our three friends hope to escape and return to their lives on dry land. But Captain Nemo thinks otherwise… Can you help them escape?

Discover the furthest recesses of the Nautilus, take the helm and pass through the Isthmus of Suez, gaze upon hitherto unseen places under the waves! But beware, the apparently peaceful depths can hide terrible dangers!

34 sites to see
Mini games: reproduce manoeuvres, read a map, find a secret code…
Object search (list, identical objects)
Unlimited help: x2 zoom, reloadable clue
Sumptuous scenery: high definition images

Yêu cầu hệ thống

    Tối thiểu:
    • Bộ xử lý: 1 GHz
    • Bộ nhớ: 512 MB RAM
    • Đồ họa: 512 MB

Đánh giá của khách hàng

Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện biểu đồHiển thị:
Hiện biểu đồ
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Loại trừ hoạt động đánh giá lạc đề
Không còn đánh giá nào khớp với bộ lọc trên.
Chỉnh bộ lọc ở trên để xem thêm đánh giá khác
Đang tải nhận xét...