Nội dung này yêu cầu trò chơi gốc Wanderland trên Steam để có thể chơi.

Đánh giá chung:
Không có đánh giá
Ngày phát hành:
21 Thg03, 2018
Nhà phát triển:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước của bạn, theo dõi nó, hoặc đánh dấu vào hạng mục không hứng thú

Ngôn ngữ Tiếng Việt không được hỗ trợ

Sản phẩm này không hỗ trợ cho ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua

Nội dung tải thêm (DLC)

Nội dung này yêu cầu trò chơi gốc Wanderland trên Steam để có thể chơi.

Mua Wanderland: Lord of Wanderland Pack

Sản phẩm này không đủ điều kiện để được hoàn tiền. Tìm hiểu thêm
 

Về nội dung nàyThanks to it, you will be able progressing more quickly, driving away enemies more effectively, upgrading Magic Well and Ruby dragon, activating rare collections more often, and completing tasks given by the Archivist more easily. You will be also pleased with some other sorts of goodies.

The chest with weapons will help you make the first steps on the knight’s way.

In the pack:

 • Rubies: 250
 • Gold: 25000
 • Explorer chest
 • Young warrior chest
 • Famous collector chest

Yêu cầu hệ thống

  Tối thiểu:
  • Bộ xử lý: Windows XP
  • Bộ nhớ: 1 GB RAM
  • Đồ họa: 1024x768 resolution
  • Lưu trữ: 2 GB chỗ trống khả dụng
  • Card âm thanh: On board

Các DLC khác của trò chơi này

Đánh giá của khách hàng

Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện biểu đồHiển thị:
Hiện biểu đồ
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Loại trừ hoạt động đánh giá lạc đề
Đang tải nhận xét...