Have you ever wondered how Angry-birds-like view might look in VR, And from the First Person perspective? You will definitely have a lot of fun with this game shooting rats as if in reality, Now it comes, Let's go.
Đánh giá chung:
Tích cực (10) - 90% trên 10 người dùng đánh giá tích cực trò chơi này.
Ngày phát hành:
3 Thg04, 2018
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước của bạn, theo dõi nó, hoặc đánh dấu vào hạng mục không hứng thú

Ngôn ngữ Tiếng Việt không được hỗ trợ

Sản phẩm này không hỗ trợ cho ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua

Chú ý: Cần một trong các thiết bị mũ chụp thực tế ảo sau: HTC Vive, Oculus Rift, hoặcValve Index. Xem mục hỗ trợ VR để biết thêm thông tin.
Chỉ VR

Tải xuống Space Slingshot VR Demo

Space Slingshot VR Demo
Chỉ VR

Mua Space Slingshot VR

 

Oculus release!

Về trò chơi nàyIn a spaceship, you need to shot down all the rats cause they are too cute, Spacer don't like cute rats, Spacer just need funny and interesting. By the way, You can shot those tanks and explode them. And only when all the rats were killed, can you pass the next level.

Be ready to :

* Crack up or laugh a lot ;
* Inspired by classic slingshot games ;
* Enjoy different levels and excite the breathtaking altitude ;
* Get close to the animal using the joystick and communicate with them ;
* Appreciate the exquisite structure of slingshot when it stretching ;
* Shoot tank for a bigger explosion and cherish your bullets ;
* Hit wood would have a better effect than hit tank sometime ;

Yêu cầu hệ thống

  Tối thiểu:
  • HĐH: Windows 7 - 64 bit
  • Bộ xử lý: Intel® i5-4590, AMD FX 8350 equivalent or better
  • Bộ nhớ: 8 GB RAM
  • Đồ họa: NVidia GeForce 970
  • DirectX: Phiên bản 11
  • Lưu trữ: 400 MB chỗ trống khả dụng

Thẩm định viên nói gì

4 thẩm định viên đã đánh giá sản phẩm này. Nhấp vào đây để xem.

Đánh giá của khách hàng

Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện biểu đồHiển thị:
Hiện biểu đồ
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Loại trừ hoạt động đánh giá lạc đề
Không còn đánh giá nào khớp với bộ lọc trên.
Chỉnh bộ lọc ở trên để xem thêm đánh giá khác
Đang tải nhận xét...