Nội dung này yêu cầu trò chơi gốc Hearts of Iron IV trên Steam để có thể chơi.

Đánh giá gần đây:
Trái chiều (21) - 52% trên 21 người dùng trong 30 ngày gần đây đánh giá tích cực.
Đánh giá chung:
Trái chiều (1,103) - 56% trên 1,103 người dùng đánh giá tích cực trò chơi này.
Ngày phát hành:
28 Thg02, 2019
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước của bạn, theo dõi nó, hoặc đánh dấu vào hạng mục không hứng thú

Xem qua toàn bộ franchise Paradox Interactive - Official trên Steam
Ngôn ngữ Tiếng Việt không được hỗ trợ

Sản phẩm này không hỗ trợ cho ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua

Nội dung tải thêm (DLC)

Nội dung này yêu cầu trò chơi gốc Hearts of Iron IV trên Steam để có thể chơi.

Mua Hearts of Iron IV: Man the Guns

 

Về nội dung này

From the convoy attacks in the Battle of the Atlantic to the fierce carrier battles on the Pacific front, the Second World War saw naval innovation in both tactics and technology. The war at sea takes center stage in Hearts of Iron IV: Man the Guns, a new expansion to Paradox Development Studio’s popular strategy wargame.

Design your own ships and refit older models. Alter your convoy routes to avoid hungry wolf packs. Embrace or circumvent naval treaties and deal with the diplomatic consequences.

Man the Guns also introduces new alternate history paths for the major democracies of the war and gives the freedom loving nations of the world more freedom to act before the war forces their hand.

Yêu cầu hệ thống

Windows
Mac OS X
SteamOS + Linux
  Tối thiểu:
  • HĐH: Windows 7 64-bit or newer
  • Bộ xử lý: Intel Core 2 Quad Q9400 @ 2.66 GHz / AMD Athlon II X4 650 @ 3.20 GHz
  • Bộ nhớ: 4 GB RAM
  • Đồ họa: ATI Radeon HD 5850 or NVIDIA GeForce GTX470 with 1GB VRAM
  • DirectX: Phiên bản 9.0
  • Lưu trữ: 2 GB chỗ trống khả dụng
  • Card âm thanh: Direct X- compatible soundcard.
  • Ghi chú thêm: Mouse and keyboard are required. / Latest available WHQL drivers from both manufacturers/ Internet Connection or LAN for multiplayer, Up to 32 other players in multiplayer mode.
  Khuyến nghị:
  • HĐH: Windows 7 64-bit or newer
  • Bộ xử lý: Intel Core i5 750 @ 2.66 GHz / AMD Phenom II X4 955 @ 3.20 GHz
  • Bộ nhớ: 4 GB RAM
  • Đồ họa: ATI Radeon HD 6950 or NVIDIA GeForce GTX570 with 2GB VRAM
  • DirectX: Phiên bản 9.0
  • Lưu trữ: 2 GB chỗ trống khả dụng
  • Card âm thanh: Direct X- compatible soundcard.
  • Ghi chú thêm: Mouse and keyboard are required. / Latest available WHQL drivers from both manufacturers/ Internet Connection or LAN for multiplayer, Up to 32 other players in multiplayer mode.
  Tối thiểu:
  • HĐH: Mac OS X 10.10 or better
  • Bộ xử lý: Intel Core i5 @ 2.60 GHz or better
  • Bộ nhớ: 4 GB RAM
  • Lưu trữ: 2 GB chỗ trống khả dụng
  • Ghi chú thêm: Mouse and keyboard are required. / Latest available proprietary drivers / Internet Connection or LAN for multiplayer, Up to 32 other players in multiplayer mode.
  Khuyến nghị:
  • HĐH: Mac OS X 10.11 or better
  • Bộ xử lý: Intel Core i5 @ 2.90 GHz or better
  • Bộ nhớ: 8 GB RAM
  • Lưu trữ: 2 GB chỗ trống khả dụng
  • Ghi chú thêm: Mouse and keyboard are required. / Latest available proprietary drivers / Internet Connection or LAN for multiplayer, Up to 32 other players in multiplayer mode.
  Tối thiểu:
  • HĐH: Ubuntu 14.04 LTS x32
  • Bộ xử lý: Intel Core 2 Quad Q9400 @ 2.66 GHz / AMD Athlon II X4 650 @ 3.20 GHz
  • Bộ nhớ: 4 GB RAM
  • Đồ họa: ATI Radeon HD 5850 or NVIDIA GeForce GTX470 with 1GB VRAM / Latest available proprietary drivers from both manufacturers
  • Lưu trữ: 2 GB chỗ trống khả dụng
  • Ghi chú thêm: Controller support: 3-button mouse, keyboard, and speakers are required. / Internet Connection or LAN for multiplayer, Up to 32 other players in multiplayer mode.
  Khuyến nghị:
  • HĐH: Ubuntu 14.04 LTS x64
  • Bộ xử lý: Intel Core i5 750 @ 2.66 GHz / AMD Phenom II X4 955 @ 3.20 GHz
  • Bộ nhớ: 4 GB RAM
  • Đồ họa: ATI Radeon HD 6950 or NVIDIA GeForce GTX570 with 2GB VRAM / Latest available proprietary drivers from both manufacturers
  • Lưu trữ: 2 GB chỗ trống khả dụng
  • Ghi chú thêm: Controller support: 3-button mouse, keyboard, and speakers are required. / Internet Connection or LAN for multiplayer, Up to 32 other players in multiplayer mode.

Các DLC khác của trò chơi này

Xem thêm từ Paradox Interactive - Official

Thẩm định viên nói gì

13 thẩm định viên đã đánh giá sản phẩm này. Nhấp vào đây để xem.

Đánh giá của khách hàng

Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện biểu đồThời gian chơi
Lọc đánh giá theo thời gian chơi của người dùng khi bài được viết:


Không có tối thiểu đến Không có tối đa
Hiển thị:
Hiện biểu đồ
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Loại trừ hoạt động đánh giá lạc đề
Thời gian chơi:
Đang tải nhận xét...