Vector Born is an arcade bullet-hell style game. Blast through waves of unique enemies. Collect powerful upgrades. Destroy everything that stands in your way. Local coop. Controller Support. 4 Levels. Several playable ships. Weapon upgrades. Settings control. Much more to come!
Đánh giá chung:
Không có đánh giá
Ngày phát hành:
7 Thg04, 2018
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước của bạn, theo dõi nó, hoặc đánh dấu vào hạng mục không hứng thú

Ngôn ngữ Tiếng Việt không được hỗ trợ

Sản phẩm này không hỗ trợ cho ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua

Mua Vector Born

 

Về trò chơi này

Vector Born is an arcade bullet-hell style game. Travel planet to planet through an unknown solar system to find out why you have woken up with no memory. Each planet is packed full of alien ships bent on destroying you. Collect weapon upgrades and shields to tear through these attackers. Unlock new ships to pilot. Take on the planets commanders. Unearth your forgotten past.


Vector Born is a fully playable game at the moment but there is much more to come. Future updates may include an even more diverse array of weapons and playable characters, special attacks and abilities, a leveling system, store aspect, many more levels, enemies, and bosses.

Yêu cầu hệ thống

    Tối thiểu:
    • Bộ nhớ: 2 GB RAM
    • Lưu trữ: 20 MB chỗ trống khả dụng

Đánh giá của khách hàng

Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện biểu đồHiển thị:
Hiện biểu đồ
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Loại trừ hoạt động đánh giá lạc đề
Không còn đánh giá nào khớp với bộ lọc trên.
Chỉnh bộ lọc ở trên để xem thêm đánh giá khác
Đang tải nhận xét...