Turtle Lu is an old-school Action-Adventure game, Explore immense 2D Zones.
Đánh giá chung:
Không có đánh giá
Ngày phát hành:
22 Thg03, 2018
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước của bạn, theo dõi nó, hoặc đánh dấu vào hạng mục không hứng thú

Ngôn ngữ Tiếng Việt không được hỗ trợ

Sản phẩm này không hỗ trợ cho ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua

Mua Turtle Lu

 

Về trò chơi này

Turtle Lu


Turtle Lu is an old-school Action-Adventure game, Explore immense 2D Zones.

Day after day, Lu watched creepy little caterpillars crawl past his window. Everywhere. Like the pitter patter of birds on a tin roof, the squirming sensation of moles crawling under the floor. The days flew by, each like the one before, monotonous. Lu lay down with the sunset every night, and awoke to the cock-a-doodle doo of the rooster outside every morning.

The months passed by, the spring rain, autumn sun, leaves of fall and now…snow is falling on the roof. Lu curled up in his shell and fell into a long, deep sleep. Winter was as it always is, and soon the first rays of the sun broke through the dirty, cobwebbed window. "It looks like it's time to wake up " he thought, opening his heavy eyes. As he crept outside his house, he was in for a big surprise. The little caterpillars had grown into giant, dangerous Monsters! Huge, angry bees circled around his home, stingers ready to…well, sting! Mad urchins darted from house to house, destroying everything in their paths with fearsome needles! "This outrage must be stopped!" Lu exclaimed as he set out on his perilous journey…

FEATURES :


- Beautiful, realistic graphics.
- Various levels.
- Pleasant sound effects and music.

Yêu cầu hệ thống

  Tối thiểu:
  • HĐH: WINDOWS XP / WINDOWS VISTA / WINDOWS 7 / WINDOWS 8 / WINDOWS 10
  • Bộ xử lý: Any 64 or 32 bit processor
  • Bộ nhớ: 2 GB RAM
  • Đồ họa: DirectX or OpenGL Compatible Video card
  • Lưu trữ: 60 MB chỗ trống khả dụng

Đánh giá của khách hàng

Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện biểu đồHiển thị:
Hiện biểu đồ
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Loại trừ hoạt động đánh giá lạc đề
Không còn đánh giá nào khớp với bộ lọc trên.
Chỉnh bộ lọc ở trên để xem thêm đánh giá khác
Đang tải nhận xét...