After a nuclear war life on the surface became impossible. A 300m thick radioactive fog covered the Earth. We are looking for bold active people to manage the process of restoring life on Earth. Join!
Đánh giá gần đây:
Rất tích cực (139) - 83% trên 139 người dùng trong 30 ngày gần đây đánh giá tích cực.
Đánh giá chung:
Rất tích cực (1,597) - 87% trên 1,597 người dùng đánh giá tích cực trò chơi này.
Ngày phát hành:
6 Thg08, 2019
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước của bạn, theo dõi nó, hoặc đánh dấu vào hạng mục không hứng thú

Ngôn ngữ Tiếng Việt không được hỗ trợ

Sản phẩm này không hỗ trợ cho ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua

Mua Cliff Empire

 

Về trò chơi này

Message for survivors on the Earth's orbit!

After a nuclear war life on the surface became impossible. A 300m thick radioactive fog covered the Earth.
Our scientists in the past decade predicted such course of events and used all available potential to build cliffs in the mountain region to restore life on Earth.

We are looking for bold active people to manage the process of restoring life on Earth. Join!

- develop in parallel the economics of several independent cities
- trade between your cities and the orbital station
- a dynamic climate change that will test the strength of your cities' economies.
- choose between ecological and harmful power supply
- 48 additional university researches to improve the city structure
- over 120 structures for constructing the city
- 15 goods for trade and consumption
- possibility of switching between the 3D and the orthographic camera, as well as a free camera for walking around the city.
- additional 15 quests that open access to orbital station and huge location in lategame
- sandbox mode
- tower defense more

The compact gameplay involves the construction of three small cities in each randomly generated level.

Yêu cầu hệ thống

  Tối thiểu:
  • HĐH: Windows 7 or newer
  • Bộ xử lý: 2 GHz Dual Core
  • Bộ nhớ: 2 GB RAM
  • Đồ họa: Hardware Accelerated Graphics
  • DirectX: Phiên bản 9.0
  • Lưu trữ: 1 GB chỗ trống khả dụng

Đánh giá của khách hàng

Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện biểu đồThời gian chơi
Lọc đánh giá theo thời gian chơi của người dùng khi bài được viết:Không có tối thiểu đến Không có tối đa
Hiển thị:
Hiện biểu đồ
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Loại trừ hoạt động đánh giá lạc đề
Không còn đánh giá nào khớp với bộ lọc trên.
Chỉnh bộ lọc ở trên để xem thêm đánh giá khác
Đang tải nhận xét...