Roboboop is a VR game for HTC Vive and Oculus Rift. Boop the floating boxes with your high-tech wands to set the right colour and send them flying away into the sky. Relax, take your time and listen to some music, or set a timer and try to beat the clock.
Đánh giá chung:
Khá tích cực (10) - 70% trên 10 người dùng đánh giá tích cực trò chơi này.
Ngày phát hành:
14 Thg03, 2018
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước của bạn, theo dõi nó, hoặc đánh dấu vào hạng mục không hứng thú

Ngôn ngữ Tiếng Việt không được hỗ trợ

Sản phẩm này không hỗ trợ cho ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua

Chú ý: Cần một bộ thực tế ảo. Xem mục hỗ trợ VR để biết thêm thông tin.

Chơi Robo Boop

Miễn phí
 

Về trò chơi này

Roboboop is a VR game for HTC Vive and Oculus Rift. Boop the floating boxes with your high-tech wands to set the right colour and send them flying away into the sky. Relax, take your time and listen to some music, or set a timer and try to beat the clock. Should suit children and serve as a gentle introduction to VR for newbies.

Features
 • Dynamic game space that adapts to any play area (tested up to 4.5m x 4.5m).
 • Four gameplay modes: Casual (no timer), Challenge (beat the clock for a number of rounds), Sisyphean (a game that lasts forever and ever), and Buried Alive (a single round with a hundred boxes all at once).
 • Fully customisable game modes, including options for target rounds, escalating difficulty, variable timers, and choice of wand.
 • Gigantic, golden industrial environment.
 • Celebratory musical fireworks!
 • 3D interface using VR controllers - no laser pointers.
 • Upbeat, high-tech soundtrack.
 • Cower in fear beneath the gargantuan Overseer.

Yêu cầu hệ thống

  Tối thiểu:
  • Yêu cầu vi xử lý và hệ điều hành đều chạy 64-bit
  • HĐH: Windows 7, 8, 10
  • Bộ xử lý: Intel™ Core™ i5-4590 or AMD FX™ 8350, equivalent or better
  • Bộ nhớ: 4 GB RAM
  • Đồ họa: NVIDIA GeForce™ GTX 1060 or AMD Radeon™ RX 480, equivalent or better
  • DirectX: Phiên bản 11
  • Lưu trữ: 250 MB chỗ trống khả dụng
  Khuyến nghị:
  • Yêu cầu vi xử lý và hệ điều hành đều chạy 64-bit
  • HĐH: Windows 7, 8, 10
  • Bộ xử lý: Intel™ Core™ i5-4590 or AMD FX™ 8350, equivalent or better
  • Bộ nhớ: 4 GB RAM
  • Đồ họa: NVIDIA GeForce™ GTX 1070, equivalent or better
  • DirectX: Phiên bản 11
  • Lưu trữ: 250 MB chỗ trống khả dụng

Thẩm định viên nói gì

1 thẩm định viên đã đánh giá sản phẩm này. Nhấp vào đây để xem.

Đánh giá của khách hàng

Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện biểu đồHiển thị:
Hiện biểu đồ
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Loại trừ hoạt động đánh giá lạc đề
Không còn đánh giá nào khớp với bộ lọc trên.
Chỉnh bộ lọc ở trên để xem thêm đánh giá khác
Đang tải nhận xét...