Become a hero and save the world in this fast paced Shoot'em Up. Power up and unlock new heroes to reach always new heights!
Đánh giá chung:
5 đánh giá của người dùng - Cần thêm đánh giá của người dùng để thống kê điểm số
Ngày phát hành:
15 Thg03, 2018
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước của bạn, theo dõi nó, hoặc đánh dấu vào hạng mục không hứng thú

Ngôn ngữ Tiếng Việt không được hỗ trợ

Sản phẩm này không hỗ trợ cho ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua

Mua EverHero

 

Về trò chơi này

This is a classic Shoot'em Up game. Take control of a hero and protect the world from swarms of invading monters. The planet is under attack from mystical monsters and fearsome bosses and you're its only hope. Be the best hero ever! EverHero is a fantastic adventure into a fantasy world of dragons, fairies and heroes. In this Shoot'em Up game, you will be faced with an increasingly large number of projectiles and enemies. As the game progresses, you will need to upgrade your hero to bring it to its full lethal capacity.


Features:
- Easy to play, hard to master
- Includes Power-ups and Bosses!
- Fast smooth action
- Great sound effects and soundtrack
- Retro arcade feel
- Achievement


The future is now in your hands. Protect EverHero's world!

Yêu cầu hệ thống

Windows
Mac OS X
  Tối thiểu:
  • HĐH: Windows 7 or newer
  • Bộ xử lý: Intel Core i3 M380
  • Bộ nhớ: 2 GB RAM
  • Đồ họa: Intel HD 4000
  • DirectX: Phiên bản 9.0
  • Lưu trữ: 250 MB chỗ trống khả dụng
  Tối thiểu:
  • HĐH: Lion 10.7.5, 32/64-bit
  • Bộ xử lý: Intel Core i3 M380
  • Bộ nhớ: 2 GB RAM
  • Đồ họa: OpenGL 3.0+ (2.1 with ARB extensions acceptable)
  • Lưu trữ: 250 MB chỗ trống khả dụng

Thẩm định viên nói gì

1 thẩm định viên đã đánh giá sản phẩm này. Nhấp vào đây để xem.

Đánh giá của khách hàng

Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện biểu đồThời gian chơi
Lọc đánh giá theo thời gian chơi của người dùng khi bài được viết:


Không có tối thiểu đến Không có tối đa
Hiển thị:
Hiện biểu đồ
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Loại trừ hoạt động đánh giá lạc đề
Thời gian chơi:
Không còn đánh giá nào khớp với bộ lọc trên.
Chỉnh bộ lọc ở trên để xem thêm đánh giá khác
Đang tải nhận xét...