Welcome to Mech League: Hunting! Play on your own or with a friend, and take part in planetary hunts! Complete missions and blow up bots to the delight of fans! You can play with or without a VR HMD! Take down everything that stands in your way or go down trying! Earn the glory of becoming the greatest hunter!
Đánh giá chung:
8 đánh giá của người dùng - Cần thêm đánh giá của người dùng để thống kê điểm số
Ngày phát hành:
18 Thg06, 2019
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước của bạn, theo dõi nó, hoặc đánh dấu vào hạng mục không hứng thú

Ngôn ngữ Tiếng Việt không được hỗ trợ

Sản phẩm này không hỗ trợ cho ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua

Hỗ trợ VR

Mua Mech League: Hunting

 

Cập nhật gần đây Xem tất cả (21)

18 Tháng 7

Update Patch 0.6.8

Hello everyone!

There's a new update with fixing bug

* Fixed the bug Vive, moving position without HMD in the lobby

Happy Hunting!
0 bình luận Đọc thêm

17 Tháng 7

Update Patch 0.6.7

Hello everyone!

There's a new update with a few fixes (bugs)

- Fixed the bug where the Oculus didn't work well from the Main Room
* Fixed the bug where the player to save the game by encryption.
* Fixed the bug to Reset position for Oculus Rift

Happy Hunting!
0 bình luận Đọc thêm

Về trò chơi này

The galaxy is a large place, full of mystery and wonder. We said the same thing when we lived on our own planet. What did everyone do? Sat at home and watched other people do interesting things. It has been this way for thousands and thousands of years so why stop now?

It was no surprise when Mech League, after their repeated successful grand events Mech League: Boxing and Ultra Extreme Deep Sea Warfare Fishing, would again come up with a new spectacle that would capture every races attention and credits from across the galaxy.

And so, Mech League: Hunting was born and rose to instant success. People from across the galaxy volunteered to become a top bounty hunter, to fight evil alone, with friends or strangers and rise as a champion… a rich and famous champion!

Whatever your previous life was before you ended up on the doors of the Mech League auditions means nothing. We all have stories but no one pays for those anymore. You are here to be a Bounty Hunter and sent on Mech League sponsored bounty contracts officially validated by the UniCorp Galactic Enforcement Agency in order to fight evil and become awesome.

Features:

Play with or without a VR HMD
You can play the game just as any other FPS in your PC, or play it using your HTC Vive or Oculus Rift!

Become the best hunter in the Galaxy
Complete multiple missions as you make Mech League bots blow up into pieces

Get sweet gear
In your hub there's a shop full of new gear waiting for you!

Play with a friend
You can complete missions in local co-op.

Get all the trophies!
Completing achievements will get you some pretty shiny trophies that will appear in your hub.

Get all the achievements!
Complete missions and destroy lots of enemies to complete achievements in the game.

Yêu cầu hệ thống

  Tối thiểu:
  • Yêu cầu vi xử lý và hệ điều hành đều chạy 64-bit
  • HĐH: Windows 8.1, Windows 10
  • Bộ xử lý: Intel i5-4590 or AMD FX 8350 equivalent or greater.
  • Bộ nhớ: 6 GB RAM
  • Đồ họa: Nvidia GeForce GTX660, or AMD Radeon HD 7850 equivalent or greater.
  • DirectX: Phiên bản 11
  • Lưu trữ: 4 GB chỗ trống khả dụng
  Khuyến nghị:
  • Yêu cầu vi xử lý và hệ điều hành đều chạy 64-bit
  • HĐH: Windows 10
  • Bộ xử lý: Intel i5-4590 or AMD FX 8350 equivalent or greater.
  • Bộ nhớ: 8 GB RAM
  • Đồ họa: Nvidia GeForce GTX970, or AMD Radeon R9 290 equivalent or greater.
  • DirectX: Phiên bản 11
  • Lưu trữ: 4 GB chỗ trống khả dụng

Thẩm định viên nói gì

15 thẩm định viên đã đánh giá sản phẩm này. Nhấp vào đây để xem.

Đánh giá của khách hàng

Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện biểu đồHiển thị:
Hiện biểu đồ
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Loại trừ hoạt động đánh giá lạc đề
Không còn đánh giá nào khớp với bộ lọc trên.
Chỉnh bộ lọc ở trên để xem thêm đánh giá khác
Đang tải nhận xét...