Isolated is an action-packed 2D side scrolling shooter in which you shoot, shoot and shoot ALIENS!
Đánh giá chung:
Không có đánh giá
Ngày phát hành:
1 Thg05, 2018
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước của bạn, theo dõi nó, hoặc đánh dấu vào hạng mục không hứng thú

Ngôn ngữ Tiếng Việt không được hỗ trợ

Sản phẩm này không hỗ trợ cho ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua

Mua Isolated

 

Về trò chơi này

Our solar system has been invaded by strangers. For the purpose of a possible negotiation, a team of astronauts is sent to the moon. Alas, they are shot before even arriving on the scene. Only one astronaut survives the crash and his only goal will be to go home...

GAMEPLAY

 • Shoot enemy ships to avoid being invaded.
 • Be precise in your movements, because it's better to lose a bit of life at the top than to lose it all at the bottom.
 • Take out your drill to destroy the stones in your path.
 • Validate your identity to cross the different laboratories.
 • Reach the flag before losing your three lives.

And all that... at the same time!

Will you be able to go home? If the answer is yes, how long will it take?

Enjoy 15 levels of complete action to escape yourself into the world of science fiction.

Yêu cầu hệ thống

  Tối thiểu:
  • HĐH: Windows XP 64
  • Bộ xử lý: 2 GHZ
  • Bộ nhớ: 4 GB RAM
  • Đồ họa: GeForce 460/Radeon HD 5850/Intel HD 4600 with at least 1024 MB video RAM
  • DirectX: Phiên bản 9.0
  • Lưu trữ: 200 MB chỗ trống khả dụng

Thẩm định viên nói gì

2 thẩm định viên đã đánh giá sản phẩm này. Nhấp vào đây để xem.

Đánh giá của khách hàng

Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện biểu đồHiển thị:
Hiện biểu đồ
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Loại trừ hoạt động đánh giá lạc đề
Không còn đánh giá nào khớp với bộ lọc trên.
Chỉnh bộ lọc ở trên để xem thêm đánh giá khác
Đang tải nhận xét...