Pixelpunk XL is a pixelated old school first person shooter with rogue-like game mechanics set in sci-fi environment.
Đánh giá chung:
Khá tích cực (21) - 76% trên 21 người dùng đánh giá tích cực trò chơi này.
Ngày phát hành:
20 Thg04, 2018
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước của bạn, theo dõi nó, hoặc đánh dấu vào hạng mục không hứng thú

Ngôn ngữ Tiếng Việt không được hỗ trợ

Sản phẩm này không hỗ trợ cho ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua

Mua Pixelpunk XL

 

Đánh giá

“Pixelpunk XL is an interesting take on the concept, presenting alien pixelated environments to fly and blast through.”
IndieGames

Về trò chơi này

Description:


Pixelpunk XL is a pixelated old school first person shooter with rogue-like game mechanics set in sci-fi environment. Fight with enemies in randomly generated rooms and tunnels, gather artifacts to unlock bosses. Fly in zero gravity among unique environments, use your arsenal of weapons to make explosions from those who dare to point a loaded weapon at you.

Features:


 • Randomly generated levels with hand-crafted sci-fi rooms, tunnels, decorations.
 • Unique pixelated retro style graphics.
 • Challenging bosses.
 • A variety of enemies and weapon types.
 • Toxic and Whitish alternate display modes.

Yêu cầu hệ thống

  Tối thiểu:
  • HĐH: Windows 7 or higher
  • Bộ xử lý: Dual Core 3.4 GHz
  • Bộ nhớ: 4 GB RAM
  • Đồ họa: NVIDIA GeForce GTX 660 (2 GB Memory) or equivalent discrete card (INTEGRATED CARDS WILL NOT WORK)
  • DirectX: Phiên bản 11
  • Lưu trữ: 800 MB chỗ trống khả dụng
  Khuyến nghị:
  • HĐH: Windows 7 or higher
  • Bộ xử lý: Quad Core 3.4 GHz or more
  • Bộ nhớ: 6 GB RAM
  • Đồ họa: NVIDIA GeForce GTX 970 (4 GB Memory) or equivalent discrete card (INTEGRATED CARDS WILL NOT WORK)
  • DirectX: Phiên bản 11
  • Lưu trữ: 1 GB chỗ trống khả dụng

Thẩm định viên nói gì

13 thẩm định viên đã đánh giá sản phẩm này. Nhấp vào đây để xem.

Đánh giá của khách hàng

Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện biểu đồHiển thị:
Hiện biểu đồ
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Loại trừ hoạt động đánh giá lạc đề
Không còn đánh giá nào khớp với bộ lọc trên.
Chỉnh bộ lọc ở trên để xem thêm đánh giá khác
Đang tải nhận xét...