SOLAR BATTALION is a neo-noir cyberpunk science fiction action game.
Đánh giá chung:
4 đánh giá của người dùng - Cần thêm đánh giá của người dùng để thống kê điểm số
Ngày phát hành:
4 Thg05, 2018
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước của bạn, theo dõi nó, hoặc đánh dấu vào hạng mục không hứng thú

Trò chơi truy cập sớm

Truy cập và bắt đầu chơi ngay lập tức; tham gia vào quá trình phát triển trò chơi khi chúng đang được hoàn thiện.

Chú ý: Trò chơi truy cập sớm này chưa hoàn thành và có thể sẽ có sự thay đổi. Nếu bạn không cảm thấy hứng thú với trạng thái hiện tại của trò chơi, bạn nên chờ đợi để theo dõi tiếp quá trình phát triển của trò chơi. Tìm hiểu thêm

Điều nhà phát triển muốn nói:

Tại sao Truy cập sớm?

To get the feed back off the community to improve the game further and fix any bugs and make the game a better experience for the players”

Trò chơi này sẽ ở trạng thái truy cập sớm trong khoảng bao lâu?

“8-14 months”

Phiên bản đầy đủ sẽ có sự khác biệt thế nào so với phiên bản truy cập sớm?

“The full version will feature open world quests and interaction with characters who will have there own personalitys.The final virsion will feature a larger world to explore with epic sci-fi landscapes you will take the controls of your own space craft flying from planet to planet also more weapons will be added.faster loading times and better frame rate improvements.”

Tình trạng hiện tại của phiên bản truy cập sớm là gì?

“The game in its current state gives you 6 playerble missions side stories with cut scenes and a atmospheric sound track to introduce you to the world of SOLAR BATTALION.The game occasionally suffers from low frame rate drops which we`re aiming to fix also our goal is to get loading times between missions down from 1 min to 30 sec.the game has sound level issues that we plan to correct.”

Liệu trò chơi sẽ có giá khác nhau giữa và sau khi Truy Cập Sớm?

“The final price will increase”

Bạn có kế hoạch tương tác với cộng đồng trong quá trình phát triển của mình như thế nào?

“Hope to get constant feedback from the community to make the game a better exsprience for the players”
Đọc thêm
Ngôn ngữ Tiếng Việt không được hỗ trợ

Sản phẩm này không hỗ trợ cho ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua

Mua SOLAR BATTALION

 
Xem toàn bộ thảo luận

Báo cáo lỗi và để lại phản hồi cho trò chơi này trên bảng thảo luận

Về trò chơi này

is a neo-noir cyberpunk science fiction action game.That depicts a dystopian future featuring electric visuals brought to life in comic form.Following in the footsteps of no man`s sky this game promises to deliver a epic sci-fi experience.WARNING this game contains large breasts and bad CGI acting.DISCLAIMER Due to the large amount of assets used in this game some players may suffer from bouts of deja vu.

FEATURES

 • first person action shooter
 • Epic sci-fi open world to explore
 • Operational combat mech to pilot

 • Cinematic cut scenes depicting a cyber punk world
 • Immersive world to interact with
 • Stunning electric visuals brought to life using the latest high tech state of the art game engine


The evil warlord SAGEN X has taken over the star system a SOLAR BATTALION has been dispatched to crush SAGEN X and his footsoldiers knowen as the DARK SWARM.You take control of Agent RED COBRA who is part of a elite strike time sent to assassinate SAGEN X your task will envole visiting brothels across the galaxy to gather secret information from undercover agents to help stop the DARK SWARM.

Mô tả nội dung người lớn

Nội dung theo lời tả của nhà phát triển:

Trò chơi này có thể chứa nội dung không phù hợp với mọi lứa tuổi, hoặc không phù hợp để xem tại công sở: Nội dung gợi dục hoặc khiêu gợi, Thường có bạo lực hoặc máu me, Nội dung người lớn

Yêu cầu hệ thống

  Tối thiểu:
  • HĐH: 7,8,10
  • Bộ xử lý: intel duel core 2 GHZ or AMD duel core 2 GHZ
  • Bộ nhớ: 2 GB RAM
  • Đồ họa: nvidia geforce 400 series or AMD radeon HD 6000 series,2 GB video card (minimum shader model 5.0)
  • DirectX: Phiên bản 11
  • Lưu trữ: 3 GB chỗ trống khả dụng
  • Card âm thanh: directX compatible sound card with latest drivers
  Khuyến nghị:
  • HĐH: 7,8,10
  • Bộ xử lý: intel quad core (i5 2300) or AMD octocore (fx 8150)
  • Bộ nhớ: 4 GB RAM
  • Đồ họa: nvidia geforce 660Ti or greater,2 GB video card (minimum shader model 5.0)
  • DirectX: Phiên bản 11
  • Lưu trữ: 3 GB chỗ trống khả dụng
  • Card âm thanh: directX compatible sound card with latest drivers

Thẩm định viên nói gì

1 thẩm định viên đã đánh giá sản phẩm này. Nhấp vào đây để xem.

Đánh giá của khách hàng

Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện biểu đồHiển thị:
Hiện biểu đồ
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Loại trừ hoạt động đánh giá lạc đề
Không còn đánh giá nào khớp với bộ lọc trên.
Chỉnh bộ lọc ở trên để xem thêm đánh giá khác
Đang tải nhận xét...