Nothing to God is a bullet hell game in which you play a being who is unable to fight back. This a story about both perseverance and despair. You are a helpless husk of a greater being, tasked with surviving the temper of the gods and receiving their blessings.
Đánh giá chung:
1 đánh giá của người dùng - Cần thêm đánh giá của người dùng để thống kê điểm số
Ngày phát hành:
11 Thg03, 2018
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước của bạn, theo dõi nó, hoặc đánh dấu vào hạng mục không hứng thú

Ngôn ngữ Tiếng Việt không được hỗ trợ

Sản phẩm này không hỗ trợ cho ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua

Mua Nothing To God

 

Về trò chơi này

You are a being created from the God of Nothing, born without a name and referred to only as a “husk”. Sent to acquire the blessings of the gods, you must persevere against the many challenges they present to you. Whether they are angry, complacent, or indifferent, you mustn’t waver from your duty, lest you find yourself as an abandoned corpse that none shall remember.
Dodge a multitude of intricate patterns as you delve deeper into the secrets of universe, recieving blessings so that you may become something more. When all is said and done, what will you become?

Features:


-Bullet-dodging!

-Pixel art!

-Optional checkpoints!

-Practice mode!

-A storyline that is, quite frankly, edgy.

-All developed by one person!

Yêu cầu hệ thống

  Tối thiểu:
  • HĐH: Windows 7?
  • Bộ xử lý: Anything, really
  • Bộ nhớ: 200 MB RAM
  • Đồ họa: Almost Any
  • Lưu trữ: 120 MB chỗ trống khả dụng
  • Ghi chú thêm: These are rough estimates, based on profiler data. Just don't use a potato computer.
  Khuyến nghị:
  • HĐH: Windows 10
  • Bộ xử lý: Intel Core i7-7700
  • Bộ nhớ: 16 GB RAM
  • Lưu trữ: 400 MB chỗ trống khả dụng
  • Ghi chú thêm: These are what I used to make the game. It will easily run it.

Thẩm định viên nói gì

7 thẩm định viên đã đánh giá sản phẩm này. Nhấp vào đây để xem.

Đánh giá của khách hàng

Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện biểu đồHiển thị:
Hiện biểu đồ
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Loại trừ hoạt động đánh giá lạc đề
Không còn đánh giá nào khớp với bộ lọc trên.
Chỉnh bộ lọc ở trên để xem thêm đánh giá khác
Đang tải nhận xét...