Nội dung này yêu cầu ứng dụng gốc RPG Maker VX Ace trên Steam để có thể hoạt động.

Đánh giá chung:
Không có đánh giá
Ngày phát hành:
8 Thg02, 2018
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước của bạn, theo dõi nó, hoặc đánh dấu vào hạng mục không hứng thú

Ngôn ngữ Tiếng Việt không được hỗ trợ

Sản phẩm này không hỗ trợ cho ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua

Nội dung tải thêm (DLC)

Nội dung này yêu cầu ứng dụng gốc RPG Maker VX Ace trên Steam để có thể hoạt động.

Mua RPG Maker VX Ace - Time Fantasy Ship

 

Về nội dung này

A graphics expansion with new tilesets and sprites in the classic pixel style of Time Fantasy! Connect your world by creating ships of any size, and take to the seas with vehicle sprites including boats, pirate ships and airships!

The long-awaited expansion takes Time Fantasy to the seas! Finally your players can fully explore your world with vehicle sprites for boats, ships, pirate ships and airships. This pack includes tilesets to build ships-- ships that can face east, west, or vertically. Create interior cabins and storage spaces, and build upwards with tall sails and pirates' crow's nests. The set even includes animated sprites of spraying water to bring your ship to life as it cuts through the ocean.

Features:

 • Retro pixel art to match all Time Fantasy graphics.
 • Vehicle sprites -- Boats, ships and airships!
 • Terrain-layer tilesets for building ships (vertical, east, west, and interior)
 • Object-layer tileset with masts, sails, cannons, and more!
 • Bonus: Four new pirate character sprites in the Time Fantasy style!
 • Formatted for use in RPGMaker VX ACE.

Yêu cầu hệ thống

  Minimum:
  • OS:Microsoft® Windows® XP / Vista / 7 (32-bit/64-bit)
  • Processor:Intel® Pentium® 4 2.0 GHz equivalent or faster processor
  • Memory:512 MB RAM
  • Graphics:1024 x 768 pixels or higher desktop resolution
  • Hard Drive:400 MB HD space
  Recommended:
  • Processor:Intel® Pentium® 4 2.0 GHz equivalent or faster processor
  • Memory:512 MB RAM

Các DLC khác của trò chơi này

Chưa có đánh giá cho sản phẩm này

Bạn có thể chia sẻ trải nghiệm với cộng đồng bằng cách viết bài đánh giá của bản thân đối với sản phẩm. Sử dụng khu vực trên nút thanh toán thuộc trang này để viết đánh giá của mình.