Nội dung này yêu cầu trò chơi gốc On Earth As It Is In Heaven - A Kinetic Novel trên Steam để có thể chơi.

Đánh giá chung:
Không có đánh giá
Ngày phát hành:
3 Thg05, 2018
Nhà phát triển:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước của bạn, theo dõi nó, hoặc đánh dấu vào hạng mục không hứng thú

Ngôn ngữ Tiếng Việt không được hỗ trợ

Sản phẩm này không hỗ trợ cho ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua

Nội dung tải thêm (DLC)

Nội dung này yêu cầu trò chơi gốc On Earth As It Is In Heaven - A Kinetic Novel trên Steam để có thể chơi.

Mua On Earth As It Is In Heaven Artbook

 

Về nội dung này

This artbook DLC includes a PDF that gives a look behind the scenes in the creation of the visual novel "On Earth as it is in Heaven," including concept art and finalized graphics.

Yêu cầu hệ thống

Windows
Mac OS X
  Tối thiểu:
  • HĐH: XP
  • Bộ xử lý: 512 MB
  • Đồ họa: 1920X1080
  • Ghi chú thêm: Any potato with a PDF reader can run this
  Tối thiểu:
  • HĐH: OS X 10.8
  • Đồ họa: 1920X1080
  • Ghi chú thêm: Any potato with a PDF reader can run this

Các DLC khác của trò chơi này

Chưa có đánh giá cho sản phẩm này

Bạn có thể chia sẻ trải nghiệm với cộng đồng bằng cách viết bài đánh giá của bản thân đối với sản phẩm. Sử dụng khu vực trên nút thanh toán thuộc trang này để viết đánh giá của mình.