JQ is a quiz game about countries in which a player must choose the correct answer from 4 options.
Đánh giá chung:
Khá tích cực (50) - 70% trên 50 người dùng đánh giá tích cực trò chơi này.
Ngày phát hành:
15 Thg02, 2018
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước của bạn, theo dõi nó, hoặc đánh dấu vào hạng mục không hứng thú

Xem qua toàn bộ franchise SNKL STUDIO trên Steam
Ngôn ngữ Tiếng Việt không được hỗ trợ

Sản phẩm này không hỗ trợ cho ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua

Mua JQ: countries

Mua JQ: countries + Soundtrack

Bao gồm 2 vật phẩm: JQ: countries, JQ: countries - Soundtrack

-33%
$1.32

Mua JQ Bundle

Bao gồm 5 vật phẩm: JQ: countries, JQ: dogs & cats, JQ: chemistry, JQ: Beautiful Japan, JQ: cosmos

-35%
-42%
$4.95
$2.88
 

Về trò chơi này

JQ: countries - is a quiz game about countries in which a player must choose the correct answer from 4 options.
- 2 game modes (capitals and sights)
- 70+ levels
- Pleasant music
- Steam Achievements
Credits: This game was created using Clickteam Fusion 2.5! Music by Erwarda Savitnaag.

Yêu cầu hệ thống

  Tối thiểu:
  • HĐH: Windows XP, Vista, 7,8,10
  • Bộ xử lý: 2.0 GHz CPU Dual Core
  • Bộ nhớ: 1024 MB RAM
  • Đồ họa: 512 MB
  • DirectX: Phiên bản 9.0
  • Lưu trữ: 60 MB chỗ trống khả dụng
  Khuyến nghị:
  • HĐH: Windows XP, Vista, 7,8,10
  • Bộ xử lý: Core i3 or higher
  • Bộ nhớ: 2048 MB RAM
  • Đồ họa: 1 GB
  • DirectX: Phiên bản 9.0
  • Lưu trữ: 80 MB chỗ trống khả dụng

Xem thêm từ SNKL STUDIO

Thẩm định viên nói gì

5 thẩm định viên đã đánh giá sản phẩm này. Nhấp vào đây để xem.

Đánh giá của khách hàng

Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện biểu đồThời gian chơi
Lọc đánh giá theo thời gian chơi của người dùng khi bài được viết:


Không có tối thiểu đến Không có tối đa
Hiển thị:
Hiện biểu đồ
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Loại trừ hoạt động đánh giá lạc đề
Không còn đánh giá nào khớp với bộ lọc trên.
Chỉnh bộ lọc ở trên để xem thêm đánh giá khác
Đang tải nhận xét...