Cute Hedgehog is a story about a little hungry and harmless hedgehog, who is forced to confront the world, to earn for his living.
Đánh giá chung:
Trái chiều (13) - 69% trên 13 người dùng đánh giá tích cực trò chơi này.
Ngày phát hành:
10 Thg02, 2018
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước của bạn, theo dõi nó, hoặc đánh dấu vào hạng mục không hứng thú

Ngôn ngữ Tiếng Việt không được hỗ trợ

Sản phẩm này không hỗ trợ cho ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua

Mua Cute Hedgehog

 

Về trò chơi này

Cute Hedgehog is a story about a little hungry and harmless hedgehog, who is forced to confront the world, to earn for his living. In this platform game your main task is to pass levels for the hedgehog, avoiding various obstacles, such as sharp cans and thorny plants. On each level there is a certain amount of mushrooms, gathering which opens the door to the house of the hedgehog, after which you will automatically be taken to a new level. Be careful, the hedgehog has only one opportunity to collect all the mushrooms, if he happens to fall into some trap or in contact with any obstacle, he will die, respectively, the level will restart. Good luck, and save finally a poor hedgehog from this hard world!

Yêu cầu hệ thống

  Tối thiểu:
  • HĐH: Windows XP\Vista\7\8\10
  • Bộ xử lý: 1.2 Ghz
  • Bộ nhớ: 1024 MB RAM
  • Đồ họa: 500MB
  • DirectX: Phiên bản 8.0
  • Lưu trữ: 250 MB chỗ trống khả dụng
  • Ghi chú thêm: Keyboard and Mouse
  Khuyến nghị:
  • HĐH: Windows XP\Vista\7\8\10
  • Bộ xử lý: 2 Ghz
  • Bộ nhớ: 2048 MB RAM
  • Đồ họa: 1GB
  • DirectX: Phiên bản 12
  • Lưu trữ: 300 MB chỗ trống khả dụng
  • Ghi chú thêm: Keyboard and Mouse

Thẩm định viên nói gì

3 thẩm định viên đã đánh giá sản phẩm này. Nhấp vào đây để xem.

Đánh giá của khách hàng

Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện biểu đồThời gian chơi
Lọc đánh giá theo thời gian chơi của người dùng khi bài được viết:


Không có tối thiểu đến Không có tối đa
Hiển thị:
Hiện biểu đồ
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Loại trừ hoạt động đánh giá lạc đề
Không còn đánh giá nào khớp với bộ lọc trên.
Chỉnh bộ lọc ở trên để xem thêm đánh giá khác
Đang tải nhận xét...