«Dupio» — is an addictive and difficult arcade game, with minimalistic gameplay. Where you should use both hands. Dodge your way to the high score, using keyboard and mouse.
Đánh giá chung:
6 đánh giá của người dùng - Cần thêm đánh giá của người dùng để thống kê điểm số
Ngày phát hành:
6 Thg03, 2018
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước của bạn, theo dõi nó, hoặc đánh dấu vào hạng mục không hứng thú

Ngôn ngữ Tiếng Việt không được hỗ trợ

Sản phẩm này không hỗ trợ cho ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua

Mua Dupio

Mua NedoStudio Bundle #1 BỘ (?)

Bao gồm 16 vật phẩm: Broadside, Magma Chamber, Satanist, NEO-NOW!, Existentia, Repulsanoid, TWIN BROS, Are You Ready?, Danny's War, Stickmageddon, PIGMENTUM, Mortificatio, Evil, Ablepsia, illie, Dupio

-50%
-51%
$39.84
$19.59

Mua NedoStudio Black Bundle BỘ (?)

Bao gồm 7 vật phẩm: Satanist, Existentia, Mortificatio, Evil, DarkLast, Ablepsia, Dupio

-5%
$27.48
 

Về trò chơi này«Dupio» — is a fast and challenging non-stop arcade, with minimalistic gameplay. You must play contemporaneously both hands. The game has two screens with purple main characters. The right character is controlled by the mouse.The left hero controlled by keyboard. Avoid red spikes and collect the green circles, survive as long as possible and break your own record.

|CONTROL OF THE RIGHT HERO|
● Mouse

|CONTROL OF THE LEFT HERO|
● [W] - Move Up
● [S] - Move Down
● [D] - Move Right
● [A] - Move Left

produced by

Yêu cầu hệ thống

  Tối thiểu:
  • HĐH: Windows XP (SP 2,3), Vista, 7, 8, 10
  • Bộ xử lý: 1 GHz
  • Bộ nhớ: 1 GB RAM
  • Đồ họa: 128mb
  • DirectX: Phiên bản 10
  • Lưu trữ: 128 MB chỗ trống khả dụng
  Khuyến nghị:
  • HĐH: Windows (SP 2,3), Vista, 7, 8, 10
  • Bộ xử lý: 2 GHz
  • Bộ nhớ: 2 GB RAM
  • Đồ họa: 128 mb
  • DirectX: Phiên bản 10
  • Lưu trữ: 130 MB chỗ trống khả dụng

Thẩm định viên nói gì

3 thẩm định viên đã đánh giá sản phẩm này. Nhấp vào đây để xem.

Đánh giá của khách hàng

Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện biểu đồThời gian chơi
Lọc đánh giá theo thời gian chơi của người dùng khi bài được viết:Không có tối thiểu đến Không có tối đa
Hiển thị:
Hiện biểu đồ
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Loại trừ hoạt động đánh giá lạc đề
Thời gian chơi:
Không còn đánh giá nào khớp với bộ lọc trên.
Chỉnh bộ lọc ở trên để xem thêm đánh giá khác
Đang tải nhận xét...