Survive with your choices and fortify your safehouse in this text based adventure. The Horde's on it's way, will you be ready when it arrives?
Đánh giá chung:
Không có đánh giá
Ngày phát hành:
Q4 2019
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước của bạn, theo dõi nó, hoặc đánh dấu vào hạng mục không hứng thú

Ngôn ngữ Tiếng Việt không được hỗ trợ

Sản phẩm này không hỗ trợ cho ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua

Trò chơi này chưa có trên Steam

Ngày dự kiến phát hành: Q4 2019

Bạn quan tâm?
Hãy thêm trò chơi vào danh sách ước và nhận thông báo khi nó ra mắt trên Steam.
Thêm vào danh sách ước
 

Cập nhật gần đây Xem tất cả (3)

4 Tháng 6

Survival Journals Alpha Tests to Begin in Our Discord!

Hey Everyone,

We'd like to happily inform you that we made some great progress with the development of Survival Journals.

As a merit of that we'll be holding a couple of Alpha Tests in our Discord server to get your feedback!

Join our Discord an sign up for Alpha an get the news first!

https://discord.gg/srxPc7k
https://discord.gg/srxPc7k
https://discord.gg/srxPc7k
3 bình luận Đọc thêm

27 Tháng 2

Huge GIVEAWAY at our Discord!

Hey Everyone!

There's a huge giveaway of 9 Steam Keys from 4 different games going on in our Discord Server at the moment. Join for a chance to win!

Not to mention there'll be closed Alpha's, more giveaways run on our Discord. And you can even have a chance to have your story featured in game if you submit it there!


https://discord.gg/xNs7RpB
https://discord.gg/xNs7RpB
https://discord.gg/xNs7RpB
3 bình luận Đọc thêm

Join Our Discord!

Join Our Discord server to participate in closed Alphas, giveaways and even have a chance to have your story/story idea included in the game!

https://discord.gg/elvenworkshop

Về trò chơi này



Survival Journals is text based survival adventure that combines the classic Choose Your Own Adventure style game play with RPG and strategy elements. Hunker down in your safe house and prepare for The Horde's arrival. Stock up food and fortify your house to survive!

Features


 • True "Choices Matter"
  Where you shape your survival adventure in every way with your own choices.

 • Random Every Time
  Randomized map, starting status and encounters, a different adventure every time!

 • Dynamic Zombie Horde
  Your actions in the town will effect when the horde will arrive.

 • RPG Stats
  Progress your character in the style you want to play. You can attack everything in sight or take a more civilized option and talk your way out of situations.

 • Occupations
  Choose what your character used to do before the apocalypse so you can get a stats bonus accordingly. But not only that; some encounters have "Occupation Specific" options that are only available to those with certain occupations!

 • Furniture Upgrades
  Upgrade your safehouse to suit your needs.

 • Fortifications
  Fortify your safehouse to be safe at night!

Yêu cầu hệ thống

  Tối thiểu:
  • HĐH: Windows 7/8/10
  • Bộ xử lý: Intel Pentium III 800 Mhz
  • Bộ nhớ: 512 MB RAM
  • Lưu trữ: 250 MB chỗ trống khả dụng
Chưa có đánh giá cho sản phẩm này

Bạn có thể chia sẻ trải nghiệm với cộng đồng bằng cách viết bài đánh giá của bản thân đối với sản phẩm. Sử dụng khu vực trên nút thanh toán thuộc trang này để viết đánh giá của mình.