An honest comedy about anxiety and feeling awkward, played through painfully relatable mini games.
Đánh giá chung:
Rất tích cực (280) - 93% trên 280 người dùng đánh giá tích cực trò chơi này.
Ngày phát hành:
31 Thg05, 2018
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước của bạn, theo dõi nó, hoặc đánh dấu vào hạng mục không hứng thú

Ngôn ngữ Tiếng Việt không được hỗ trợ

Sản phẩm này không hỗ trợ cho ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua

Chơi Just, Bearly

Miễn phí
 

Về trò chơi này

A comedic story game played in vignettes, about feeling anxious as a bear in inner city Melbourne, Australia, and trying to connect to people none the less.

Click, pull, mash, and guide your way through an ever changing mix of dialogue choices, reaction challenges, dexterity tests, rhythm games and God only knows what else as you overthink and under-perform your way through every day life -- Striving towards greatness and being less of an awkward, anxious, crap.

Key features:

Vignette story telling
Very realistic simulations of awkward situations
Interactive panic attacks
Laugh-y bits
Cry-y bits
pretty ok original photography

Yêu cầu hệ thống

  Tối thiểu:
  • HĐH: Microsoft 64bit Windows
  • Bộ xử lý: 64bit Intel compatible Dual Core CPU
  • Bộ nhớ: 2 GB RAM
  • Đồ họa: DX11 compliant graphics card
  • Lưu trữ: 3 GB chỗ trống khả dụng
  • Card âm thanh: DirectX 9 compatible

Thẩm định viên nói gì

12 thẩm định viên đã đánh giá sản phẩm này. Nhấp vào đây để xem.

Đánh giá của khách hàng

Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện biểu đồHiển thị:
Hiện biểu đồ
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Loại trừ hoạt động đánh giá lạc đề
Không còn đánh giá nào khớp với bộ lọc trên.
Chỉnh bộ lọc ở trên để xem thêm đánh giá khác
Đang tải nhận xét...