Put on your hiking boots and get ready to explore a gigantic winter landscape!
Đánh giá chung:
Khá tiêu cực (15) - 20% trên 15 người dùng đánh giá tích cực trò chơi này.
Ngày phát hành:
30 Thg12, 2018
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước của bạn, theo dõi nó, hoặc đánh dấu vào hạng mục không hứng thú

Ngôn ngữ Tiếng Việt không được hỗ trợ

Sản phẩm này không hỗ trợ cho ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua

Mua Hiking Simulator 2018

Mua Simulation Super Pack BỘ (?)

Bao gồm 4 vật phẩm: Hiking Simulator 2017, Parking Cop Simulator, Reading Simulator, Hiking Simulator 2018

-25%
$4.46

Mua Ultimate Shoho Games Pack BỘ (?)

Bao gồm 5 vật phẩm: Hiking Simulator 2017, Parking Cop Simulator, Creatio Ex Nihilo: Aition, Reading Simulator, Hiking Simulator 2018

-35%
$4.50

Mua Hiking Simulator Bundle BỘ (?)

Bao gồm 2 vật phẩm: Hiking Simulator 2017, Hiking Simulator 2018

-25%
$2.23
 

Về trò chơi này

Too lazy to walk in real life? Now you have the chance to simulate walking in the comfort of your own home!

Discover an astonishingly beautiful winter landscape unlike any you have ever seen before in Hiking Simulator 2018. A vast improvement over the first game, this edition takes you to a snowy mountain area with over 60 square kilometers of gorgeous nature for you to explore. You will also get the opportunity to meet wild animals like bears, deer, and wolves. And if you are very lucky, you might just be able to catch a glimpse of northern lights!

But that is not all! There are plenty of adventures to be had and secrets to be found in this atmospheric and harsh landscape. Dangers and mysteries will be lurking around every corner…

Features:

 • Over 60 Square Kilometers of Snowy Landscape to Discover
 • Compass to Help you Find the Way
 • Both Cute & Dangerous Animals
 • Ability to Change Between Third-Person & First-Person Mode
 • Lots of Secrets to Find
 • Achievements
 • Lots & Lots of Walking!

Yêu cầu hệ thống

  Tối thiểu:
  • HĐH: Windows 7 / 8 / 10 64 bit
  • Bộ xử lý: 2.0GHZ or better
  • Bộ nhớ: 8 GB RAM
  • Đồ họa: GTX 950 equivalent or better
  • DirectX: Phiên bản 11
  • Lưu trữ: 5 GB chỗ trống khả dụng
  Khuyến nghị:
  • HĐH: Windows 7 / 8 / 10 64 bit
  • Bộ xử lý: 3.2 GHz or better
  • Bộ nhớ: 16 GB RAM
  • DirectX: Phiên bản 11
  • Lưu trữ: 3 GB chỗ trống khả dụng

Thẩm định viên nói gì

2 thẩm định viên đã đánh giá sản phẩm này. Nhấp vào đây để xem.

Đánh giá của khách hàng

Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện biểu đồHiển thị:
Hiện biểu đồ
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Loại trừ hoạt động đánh giá lạc đề
Không còn đánh giá nào khớp với bộ lọc trên.
Chỉnh bộ lọc ở trên để xem thêm đánh giá khác
Đang tải nhận xét...