A game about the human side of the Samurai. Live as a Ronin, survive the consequences of your choices in a dynamic world of turmoil and violence.
Đánh giá chung:
Không có đánh giá
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước của bạn, theo dõi nó, hoặc đánh dấu vào hạng mục không hứng thú

Ngôn ngữ Tiếng Việt không được hỗ trợ

Sản phẩm này không hỗ trợ cho ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua

 

Về trò chơi này

Tale of Ronin is a game about the human side of the Samurai. Live as a Ronin, survive the consequences of your choices in a dynamic world of turmoil and violence. An RPG game about camaraderie and betrayal, about war and peace, and above all honor.

Features


 • A dynamic world to explore and create your own story as a free Ronin.
 • Focus on the human side of the Samurai and the role of their personal emotions in their adventures and combat.
 • Simultaneous turn-based combat system that includes the details of Katana swordsmanship.
 • Sekai System, you die, the world lives: play the story of a new Ronin in the same world after each death.
 • Unique traditional Sumi-e art style providing a hand painted inky look and feel.
 • A world setting standing on a fine line between reality and fantasy.

Mô tả nội dung người lớn

Nội dung theo lời tả của nhà phát triển:

Trò chơi này có thể chứa nội dung không phù hợp với mọi lứa tuổi, hoặc không phù hợp để xem tại công sở: Thường có bạo lực hoặc máu me, Nội dung người lớn

Yêu cầu hệ thống

Windows
Mac OS X
  Tối thiểu:
  • HĐH: Windows XP and up
  • Bộ xử lý: Intel Core Duo or faster
  • Bộ nhớ: 1 GB RAM
  • Đồ họa: Dedicated video card recommended
  • Lưu trữ: 1 GB chỗ trống khả dụng
  Tối thiểu:
  • HĐH: OS 10.6+
  • Bộ xử lý: 2.8 GHZ Intel Core 2 Duo or better
  • Bộ nhớ: 1 GB RAM
  • Đồ họa: Dedicated video card recommended
  • Lưu trữ: 1 GB chỗ trống khả dụng

Thẩm định viên nói gì

2 thẩm định viên đã đánh giá sản phẩm này. Nhấp vào đây để xem.
Chưa có đánh giá cho sản phẩm này

Bạn có thể chia sẻ trải nghiệm với cộng đồng bằng cách viết bài đánh giá của bản thân đối với sản phẩm. Sử dụng khu vực trên nút thanh toán thuộc trang này để viết đánh giá của mình.