In Epic Roller Coasters you'll get the same feeling of a real roller coaster with a high level graphics, physics-based simulation. You'll go up and down seeing everything around you with our long range vision capabilities!
Đánh giá gần đây:
Trái chiều (10) - 60% trên 10 người dùng trong 30 ngày gần đây đánh giá tích cực.
Đánh giá chung:
Trái chiều (237) - 60% trên 237 người dùng đánh giá tích cực trò chơi này.
Ngày phát hành:
7 Thg03, 2018
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước của bạn, theo dõi nó, hoặc đánh dấu vào hạng mục không hứng thú

Ngôn ngữ Tiếng Việt không được hỗ trợ

Sản phẩm này không hỗ trợ cho ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua

Chú ý: Cần một bộ thực tế ảo. Xem mục hỗ trợ VR để biết thêm thông tin.
Chỉ VR

Chơi Epic Roller Coasters

Chơi miễn phí
 

Về trò chơi này

In Epic Roller Coasters you'll get the same feeling of a real roller coaster with a high level graphics, physics-based simulation. You'll go up and down seeing everything around you with our long range vision capabilities!

Available for Arcades on SpringboardVR

Yêu cầu hệ thống

  Tối thiểu:
  • HĐH: Windows 7 SP1 (64bit) or higher
  • Bộ xử lý: Intel Core i5- 4590 equivalent or greater
  • Bộ nhớ: 8 GB RAM
  • Đồ họa: NVIDIA GeForce GTX 970 or greater
  • DirectX: Phiên bản 11
  • Kết nối: Cáp mạng Internet
  • Lưu trữ: 1 GB chỗ trống khả dụng
  Khuyến nghị:
  • HĐH: Windows 10 (64bit) or higher
  • Bộ xử lý: Intel i5- 4590 equivalent or greater.
  • Bộ nhớ: 8 GB RAM
  • Đồ họa: NVIDIA GTX 1060 AMD Radeon RX 480 (equivalent or better)
  • DirectX: Phiên bản 11
  • Kết nối: Cáp mạng Internet
  • Lưu trữ: 2 GB chỗ trống khả dụng

Đánh giá của khách hàng

Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện biểu đồThời gian chơi
Lọc đánh giá theo thời gian chơi của người dùng khi bài được viết:


Không có tối thiểu đến Không có tối đa
Hiển thị:
Hiện biểu đồ
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Loại trừ hoạt động đánh giá lạc đề
Không còn đánh giá nào khớp với bộ lọc trên.
Chỉnh bộ lọc ở trên để xem thêm đánh giá khác
Đang tải nhận xét...