It looks like a simple play, but there's a deeper story behind it.
Đánh giá chung:
3 đánh giá của người dùng - Cần thêm đánh giá của người dùng để thống kê điểm số
Ngày phát hành:
8 Thg02, 2018
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước của bạn, theo dõi nó, hoặc đánh dấu vào hạng mục không hứng thú

Ngôn ngữ Tiếng Việt không được hỗ trợ

Sản phẩm này không hỗ trợ cho ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua

Mua Dig and Shoot

 

Về trò chơi này

This is a special game.
The surface appears to be a bullet-screen game, and there is actually a deeper story behind it.
Game manipulation is easy and easy to handle.
But it's hard to get through.

game characteristics

there are many elements hidden in the game.
The game changes after each death.
Your choice will affect the final outcome

game saving mechanism

you can't keep it.
But the computer will help you save it automatically after you die

Yêu cầu hệ thống

  Tối thiểu:
  • HĐH: Windows XP
  • Bộ xử lý: Single-Core 1.5GHz Processor
  • Bộ nhớ: 256 MB RAM
  • Lưu trữ: 15 MB chỗ trống khả dụng
  Khuyến nghị:
  • HĐH: Windows 7
  • Bộ xử lý: Dual-Core 2GHz
  • Bộ nhớ: 768 MB RAM
  • Lưu trữ: 15 MB chỗ trống khả dụng

Đánh giá của khách hàng

Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện biểu đồHiển thị:
Hiện biểu đồ
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Loại trừ hoạt động đánh giá lạc đề
Không còn đánh giá nào khớp với bộ lọc trên.
Chỉnh bộ lọc ở trên để xem thêm đánh giá khác
Đang tải nhận xét...