Explore art worlds, battle paint blobs of all sizes, acquire new skills and discover hidden secrets while you try to make your way back home and prove that you're ready to become a Master Painter.
Đánh giá chung:
2 đánh giá của người dùng - Cần thêm đánh giá của người dùng để thống kê điểm số
Ngày phát hành:
31 Thg05, 2018
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước của bạn, theo dõi nó, hoặc đánh dấu vào hạng mục không hứng thú

Ngôn ngữ Tiếng Việt không được hỗ trợ

Sản phẩm này không hỗ trợ cho ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua

Mua The Painter's Apprentice

 

Đánh giá

“Overall, I do recommend purchasing The Painter’s Apprentice. The game takes something that may not be most people’s favorite subject and makes it fun.”
The Daily GamePad

“The Painter’s Apprentice was a wonderful game to play...The gameplay is unique and the story is more interesting than most indie games we come across.”
The Goblin Gazette

“All in all this game was enjoyable....The music and controls are very fitting and well thought out. The levels offer a distinct difficulty increase as you play as well as the boss mechanics.”
Gaming Lyfe

Về trò chơi này

Paint your own path in The Painter's Apprentice!


The Painter's Apprentice is an action-packed, 2D platformer where you must travel through treacherous levels and uncover the secrets behind the world.

Explore art worlds, battle paint blobs of all sizes, acquire new skills and discover hidden secrets while you try to make your way back home and prove that you're ready to become a Master Painter.

Features


 • Seven worlds, each based on a different art style
 • Unlockable encyclopedia entries of famous artists and paintings for each style
 • Unlock new skills and upgrades for the apprentice
 • Complete challenges to receive gold stars

Yêu cầu hệ thống

  Tối thiểu:
  • HĐH: Windows 7
  • Bộ xử lý: Intel Core2 Duo or AMD Athlon 64 X2
  • Bộ nhớ: 2 GB RAM
  • Đồ họa: GeForce GTS 450 or AMD Radeon HD 5750
  • DirectX: Phiên bản 11
  • Lưu trữ: 1 GB chỗ trống khả dụng
  • Ghi chú thêm: 1080p, 16:9 recommended
  Khuyến nghị:
  • HĐH: Windows 7
  • Bộ xử lý: Intel Core i5 or AMD FX 6300
  • Bộ nhớ: 4 GB RAM
  • Đồ họa: GeForce GTX 560 or AMD R7 260
  • DirectX: Phiên bản 11
  • Lưu trữ: 1 GB chỗ trống khả dụng
  • Ghi chú thêm: 1080p, 16:9 recommended

Thẩm định viên nói gì

4 thẩm định viên đã đánh giá sản phẩm này. Nhấp vào đây để xem.

Đánh giá của khách hàng

Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện biểu đồHiển thị:
Hiện biểu đồ
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Loại trừ hoạt động đánh giá lạc đề
Không còn đánh giá nào khớp với bộ lọc trên.
Chỉnh bộ lọc ở trên để xem thêm đánh giá khác
Đang tải nhận xét...