Based on the best seller 妄想症Paranoia, the story about Lingluo's college life will bring you to a world unknown. She pursues her music dream without knowing her life is about to be turned upside down. Losing her best friend and her confidence, she plunges into the depth of despair. What will she do?
Đánh giá gần đây:
Rất tích cực (30) - 86% trên 30 người dùng trong 30 ngày gần đây đánh giá tích cực.
Đánh giá chung:
Rất tích cực (753) - 88% trên 753 người dùng đánh giá tích cực trò chơi này.
Ngày phát hành:
9 Thg08, 2018
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước của bạn, theo dõi nó, hoặc đánh dấu vào hạng mục không hứng thú

Ngôn ngữ Tiếng Việt không được hỗ trợ

Sản phẩm này không hỗ trợ cho ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua

Mua 妄想症 Deliver Me

 

Về trò chơi này

A name forgotten, a memory lost.
The girl is losing her mind in the paranoia, while the demons surround her.
She asks for forgiveness after being betrayed.
Then the song of love and hate is sacrificed.

The game 'Paranoia: Deliver Me' is based on the novel 妄想症, or Paranoia, by Yuli. It is an ADV game about youth and school. The story is about a girl named Lingluo, who is trying her best to pursue her dreams of music. She lost her best friend, her confidence, and then was locked inside her own mind. Will she manage to escape from her self-made prison to reunite with her best friend and rebuild her dreams? Or will she remain trapped in her own mind?
Lingluo's fate lies in your hands...

Yêu cầu hệ thống

  Tối thiểu:
  • HĐH: WIN7 SP1/WIN8/WIN10/XP
  • Bộ xử lý: Intel Core 2DOU 2GHz
  • Bộ nhớ: 1 GB RAM
  • Đồ họa: VRAM128M
  • DirectX: Phiên bản 9.0
  • Lưu trữ: 3 GB chỗ trống khả dụng

Thẩm định viên nói gì

30 thẩm định viên đã đánh giá sản phẩm này. Nhấp vào đây để xem.

Đánh giá của khách hàng

Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện biểu đồThời gian chơi
Lọc đánh giá theo thời gian chơi của người dùng khi bài được viết:Không có tối thiểu đến Không có tối đa
Hiển thị:
Hiện biểu đồ
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Loại trừ hoạt động đánh giá lạc đề
Thời gian chơi:
Không còn đánh giá nào khớp với bộ lọc trên.
Chỉnh bộ lọc ở trên để xem thêm đánh giá khác
Đang tải nhận xét...