Mission Christmas is the story of how one small but very brave elf tried to collect the lost candy. This game is a hardcore 2D platformer with elements of survival.
Đánh giá chung:
5 đánh giá của người dùng - Cần thêm đánh giá của người dùng để thống kê điểm số
Ngày phát hành:
17 Thg01, 2018
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước của bạn, theo dõi nó, hoặc đánh dấu vào hạng mục không hứng thú

Ngôn ngữ Tiếng Việt không được hỗ trợ

Sản phẩm này không hỗ trợ cho ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua

Mua Christmas Mission

 

Về trò chơi này

Mission Christmas is the story of how one small but very brave elf tried to collect the lost candy. This game is a hardcore 2D platformer with elements of survival. In this game you have to pass the levels playing as a small elf. Your main task in each level is to collect the candy. Once you collect the right amount of candies, opens the door to a house of elf, going into that will take you to the next level. But do not think that it would be so easy, on your way
a variety of obstacles and traps wait for you. But do not be afraid, it's time to pull yourself together and help the little elf collect his candies!

Yêu cầu hệ thống

  Tối thiểu:
  • HĐH: Win XP SP3 / Vista / Windows 7 / Windows 8
  • Bộ xử lý: 1.2 Ghz+
  • Bộ nhớ: 1024 MB RAM
  • Đồ họa: 500MB
  • DirectX: Phiên bản 7.0
  • Lưu trữ: 350 MB chỗ trống khả dụng
  Khuyến nghị:
  • HĐH: Windows 7+
  • Bộ xử lý: 2 Ghz
  • Bộ nhớ: 2048 MB RAM
  • Đồ họa: 1 GB
  • DirectX: Phiên bản 12
  • Lưu trữ: 400 MB chỗ trống khả dụng

Thẩm định viên nói gì

4 thẩm định viên đã đánh giá sản phẩm này. Nhấp vào đây để xem.

Đánh giá của khách hàng

Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện biểu đồHiển thị:
Hiện biểu đồ
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Loại trừ hoạt động đánh giá lạc đề
Không còn đánh giá nào khớp với bộ lọc trên.
Chỉnh bộ lọc ở trên để xem thêm đánh giá khác
Đang tải nhận xét...