Fluffy Horde is a 2D side-scrolling hybrid between real-time strategy and tower defense. The game revolves around a magical hyper-breeding bunny horde created by a misunderstood Shaman wanderer!
Đánh giá chung:
Khá tích cực (63) - 79% trên 63 người dùng đánh giá tích cực trò chơi này.
Ngày phát hành:
7 Thg11, 2018
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước của bạn, theo dõi nó, hoặc đánh dấu vào hạng mục không hứng thú

Ngôn ngữ Tiếng Việt không được hỗ trợ

Sản phẩm này không hỗ trợ cho ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua

Mua Fluffy Horde

 

Về trò chơi nàyFluffy Horde is a 2D side-scrolling hybrid between real-time strategy and tower defense. The game revolves around a magical hyper-breeding bunny horde created by a misunderstood Shaman wanderer. After having a dwelling denied in all three kingdoms, the Shaman is willing to take over all of them by force. Can you stop the Fluffy Horde?FEATURES

 • A unique strategy experience. Age of Empires and Warcraft got nothing on us. Starcraft 2 is slightly better...
 • Mesmerizing Pixel art that will cure your eyes of myopia.
 • Over 100 cities to free and 400 badges to conquer.
 • Multiplayer mode so you can outsmart your friends and strangers over the internet. Or be outsmarted by them, maybe you are not that bright.
 • 4 bosses to fight and hours of addicting gameplay.
 • Arrogant elves that “are much better than humans”, according to them. Underground people are cool, though.
 • Awesome voice-over that will make you pee on your pants. Wear double underwear for a better experience.
 • Bunnies. We got 2,0309,894,859.483,495.8Y9,348,530,834 of them and counting...
 • Music made by God. We’ve got God on our team, that’s right! Who have you got?


"Kalendra went mad starting a civil war in the elf world." King Kellor"Knell before me silly humans!" Shaman

Yêu cầu hệ thống

Windows
Mac OS X
SteamOS + Linux
  Tối thiểu:
  • HĐH: Windows Vista or Later
  • Bộ xử lý: Intel Core™ Duo or faster
  • Bộ nhớ: 4 GB RAM MB RAM
  • Đồ họa: OpenGL 3.0 compliant video card
  • Kết nối: Cáp mạng Internet
  • Lưu trữ: 150 MB chỗ trống khả dụng
  Tối thiểu:
  • HĐH: OS 10.6+
  • Bộ xử lý: 2.8 GHz Intel Core 2 Duo or better
  • Bộ nhớ: 4GB RAM MB RAM
  • Kết nối: Cáp mạng Internet
  • Lưu trữ: 150 MB chỗ trống khả dụng
  Tối thiểu:
  • HĐH: Ubuntu 12.04 or later
  • Bộ xử lý: Intel Core™ Duo or faster
  • Bộ nhớ: 8 GB RAM MB RAM
  • Lưu trữ: 150 MB chỗ trống khả dụng

Thẩm định viên nói gì

42 thẩm định viên đã đánh giá sản phẩm này. Nhấp vào đây để xem.

Đánh giá của khách hàng

Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện biểu đồHiển thị:
Hiện biểu đồ
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Loại trừ hoạt động đánh giá lạc đề
Không còn đánh giá nào khớp với bộ lọc trên.
Chỉnh bộ lọc ở trên để xem thêm đánh giá khác
Đang tải nhận xét...