Animals Memory: Dinosaurs is a card game with pictures of different dinosaurs that will test your memory. The aim of the game is to find pairs of cards.
Đánh giá chung:
Khá tích cực (14) - 78% trên 14 người dùng đánh giá tích cực trò chơi này.
Ngày phát hành:
5 Thg01, 2018
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước của bạn, theo dõi nó, hoặc đánh dấu vào hạng mục không hứng thú

Ngôn ngữ Tiếng Việt không được hỗ trợ

Sản phẩm này không hỗ trợ cho ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua

Mua Animals Memory: Dinosaurs

 

Về trò chơi này

Animals Memory: Dinosaurs

is a card game with pictures of different dinosaurs that will test your memory. The aim of the game is to find pairs of cards. This part of the game is aimed at fans of dinosaurs.

game Features:
- Different levels of difficulty. From simple to complex.
- 52 cards with pictures of dinosaurs.
- It develops memory and is suitable for children of all ages, babies, preschoolers, school children, teenagers and adults.
- 18 levels. Ranging from lightweight to large and complex levels.

Yêu cầu hệ thống

  Tối thiểu:
  • HĐH: Windows XP and newer
  • Bộ xử lý: Athlon 2 X3 450
  • Bộ nhớ: 1024 MB RAM
  • Đồ họa: GeForce EN9600 GT
  • Lưu trữ: 40 MB chỗ trống khả dụng
  Khuyến nghị:
  • HĐH: Windows XP and newer
  • Bộ xử lý: AMD fx6300
  • Bộ nhớ: 2048 MB RAM
  • Đồ họa: GeForce EN9800 GT
  • Lưu trữ: 60 MB chỗ trống khả dụng

Thẩm định viên nói gì

7 thẩm định viên đã đánh giá sản phẩm này. Nhấp vào đây để xem.

Đánh giá của khách hàng

Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện biểu đồHiển thị:
Hiện biểu đồ
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Loại trừ hoạt động đánh giá lạc đề
Không còn đánh giá nào khớp với bộ lọc trên.
Chỉnh bộ lọc ở trên để xem thêm đánh giá khác
Đang tải nhận xét...