World conspiracy or UFO attack? It's up to you to decide what to believe. One of the superpowers is developing the newest modern weapons of the 25th generation. A lot of scattered laboratories are working on this weapon.
Đánh giá chung:
7 đánh giá của người dùng - Cần thêm đánh giá của người dùng để thống kê điểm số
Ngày phát hành:
28 Thg12, 2017
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước của bạn, theo dõi nó, hoặc đánh dấu vào hạng mục không hứng thú

Ngôn ngữ Tiếng Việt không được hỗ trợ

Sản phẩm này không hỗ trợ cho ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua

Mua Project Earth

 

Về trò chơi này

World conspiracy or UFO attack? It's up to you to decide what to believe.
One of the superpowers is developing the newest modern weapons of the 25th generation. A lot of scattered laboratories are working on this weapon.

Many countries were killed by an alien invasion - so they will say in the news.
But you and only you know that this is all a conspiracy.

You are an adept and a senior officer. You control the newest weapon, you are given an order, to destroy the countries disagreeable to your state. Destroy everything in its path. Let people think that they were attacked by aliens, let them build their armies in defense against aliens and spend huge money to protect their borders.

Only your country should become the most powerful.

Control the space ship, destroy everything in its path.
for start game need move mouse cursor to PLAY button. In Upgrade menu select items for upgrade. After upgrade you spaceship, press PLAY button.
WASD - move spaceship, Q and E use alternative weapon, Use MOUSE for sight target.

Yêu cầu hệ thống

  Tối thiểu:
  • HĐH: Windows 7 / 8 / 10
  • Bộ xử lý: Core 2 Duo or higher
  • Bộ nhớ: 1 MB RAM
  • Đồ họa: DirectX11 Compatible GPU with 512 MB Video RAM
  • Lưu trữ: 280 MB chỗ trống khả dụng
  • Card âm thanh: DirectX compatible sound card
  Khuyến nghị:
  • HĐH: Windows 7 / 8 / 10
  • Bộ xử lý: Core 4 Duo or higher
  • Bộ nhớ: 2 MB RAM
  • Đồ họa: DirectX11 Compatible GPU with 1 GB Video RAM
  • Lưu trữ: 300 MB chỗ trống khả dụng
  • Card âm thanh: DirectX compatible sound card

Thẩm định viên nói gì

2 thẩm định viên đã đánh giá sản phẩm này. Nhấp vào đây để xem.

Đánh giá của khách hàng

Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện biểu đồHiển thị:
Hiện biểu đồ
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Loại trừ hoạt động đánh giá lạc đề
Không còn đánh giá nào khớp với bộ lọc trên.
Chỉnh bộ lọc ở trên để xem thêm đánh giá khác
Đang tải nhận xét...