A top down platformer about a rock skimming across the water from island to island. Bounce from wall to wall to keep up speed, go too slow and you sink below the waves.
Đánh giá chung:
6 đánh giá của người dùng - Cần thêm đánh giá của người dùng để thống kê điểm số
Ngày phát hành:
12 Thg01, 2017
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước của bạn, theo dõi nó, hoặc đánh dấu vào hạng mục không hứng thú

Không hỗ trợ ngôn ngữ Tiếng Việt

Sản phẩm này không hỗ trợ cho ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua

Chơi Sink or Skim

Chơi miễn phí
 

Về trò chơi này

A cute Top-down platformer about a rock and his buddy skipping across a vast ocean together:

 • Two cute rocks
 • On the fly mixing keeps music fresh
 • Unique platforming mechanics
 • Rhythmic button pressing
 • Not very long if you're good, kinda long if you're bad
 • 3 cute rocks if you count Sandford

Yêu cầu hệ thống

  Tối thiểu:
  • HĐH: Windows 7
  • Bộ xử lý: 2.5 GHz
  • Bộ nhớ: 2 GB RAM
  • Đồ họa: Not great but decent
  • DirectX: Phiên bản 10
  • Lưu trữ: 600 MB chỗ trống khả dụng
  • Card âm thanh: Any Direct X compatible sound card

Thẩm định viên nói gì

2 thẩm định viên đã đánh giá sản phẩm này. Nhấp vào đây để xem.

Đánh giá của khách hàng

Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện biểu đồThời gian chơi
Lọc đánh giá theo thời gian chơi của người dùng khi bài được viết:


Không có tối thiểu đến Không có tối đa
Hiển thị:
Hiện biểu đồ
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Loại trừ hoạt động đánh giá lạc đề
Thời gian chơi:
Không còn đánh giá nào khớp với bộ lọc trên.
Chỉnh bộ lọc ở trên để xem thêm đánh giá khác
Đang tải nhận xét...