Polaris is a casual game, where you tasked to overcome the level, using 2 synchronously moving circles and sent to the next level!
Đánh giá chung:
2 đánh giá của người dùng - Cần thêm đánh giá của người dùng để thống kê điểm số
Ngày phát hành:
20 Thg12, 2017
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước của bạn, theo dõi nó, hoặc đánh dấu vào hạng mục không hứng thú

Ngôn ngữ Tiếng Việt không được hỗ trợ

Sản phẩm này không hỗ trợ cho ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua

Mua Polaris

Mua Polaris Pack

Bao gồm 2 vật phẩm: Polaris, Polaris - Christmas

-30%
$1.38
 

Về trò chơi này

Polaris - casual game, where you are tasked to overcome the level using 2 synchronously moving laps and go to the next level
Overcome static and moving platforms using synchronous and asynchronous ballsThe game has more than 25 levels, simple and very simple!

Yêu cầu hệ thống

  Tối thiểu:
  • HĐH: Windows 7
  • Bộ xử lý: Intel Core i3 6100
  • Bộ nhớ: 500 MB RAM
  • Đồ họa: GeForce 210
  • Lưu trữ: 100 MB chỗ trống khả dụng
  Khuyến nghị:
  • HĐH: Windows 8
  • Bộ xử lý: Intel Core i7 7700
  • Bộ nhớ: 2 GB RAM
  • Đồ họa: GeForce GT710
  • Lưu trữ: 100 MB chỗ trống khả dụng

Thẩm định viên nói gì

2 thẩm định viên đã đánh giá sản phẩm này. Nhấp vào đây để xem.

Đánh giá của khách hàng

Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện biểu đồHiển thị:
Hiện biểu đồ
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Loại trừ hoạt động đánh giá lạc đề
Không còn đánh giá nào khớp với bộ lọc trên.
Chỉnh bộ lọc ở trên để xem thêm đánh giá khác
Đang tải nhận xét...