Sid Meier's Railroads! marks the return of the watershed title in simulation/strategy gaming that launched the popular "tycoon" genre, and inspired a new generation of games. Sid Meier's Railroads!
Đánh giá gần đây:
Rất tích cực (44) - 84% trên 44 người dùng trong 30 ngày gần đây đánh giá tích cực.
Đánh giá chung:
Trái chiều (1,256) - 65% trên 1,256 người dùng đánh giá tích cực trò chơi này.
Ngày phát hành:
16 Thg10, 2006
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước của bạn, theo dõi nó, hoặc đánh dấu vào hạng mục không hứng thú

Không hỗ trợ ngôn ngữ Tiếng Việt

Sản phẩm này không hỗ trợ cho ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua

Mua Sid Meier's Railroads

Gói chứa trò chơi này

Mua Railroad Tycoon Collection

Bao gồm 3 vật phẩm: Railroad Tycoon 3, Railroad Tycoon II Platinum, Sid Meier's Railroads!

 

Về trò chơi này

Sid Meier's Railroads! marks the return of the watershed title in simulation/strategy gaming that launched the popular "tycoon" genre, and inspired a new generation of games. Sid Meier's Railroads! comes home to its original creator, the legendary Sid Meier, who, together with his team at Firaxis Games, will take this game to a whole new level of fun!

The greatest railroad building game of all time is back in a vibrant 3D world delivering a streamlined interface and unmatched gameplay, that's easy to learn yet challenging to master. Creators of the world's best strategy game, Civilization IV, Sid Meier and Firaxis Games put you in charge of building the greatest rail empire in the nation - managing trains, cargo and your bottom line - while engaging in all-out corporate warfare against rival tycoons, slick entrepreneurs, and robber barons!

*Multiplayer available in LAN mode only.

Yêu cầu hệ thống

Windows
Mac OS X
  Minimum
  Windows 2000, Windows XP
  1.4GHz Intel Pentium 4 or AMD Athlon processor or equivalent
  512 MB RAM
  64 MB Video card with hardware pixel and vertex shaders (GeForce 3, Radeon 8500 or better)
  DirectX 7 compatible sound card
  1.7 GB of free disc drive space
  Recommended
  Windows 2000, Windows XP
  2.0 GHz Intel Pentium 4 or AMD Athlon processor or equivalent (or better)
  1GB RAM
  128MB videocard with pixel shader 2.0 support (Radeon x800, GeForce 6800)
  DirectX 7 compatible sound card
  1.7 GB of free disc drive space
  Minimum:
  • OS: macOS 10.14
  • Processor: 1.1 GHz Intel Core M or greater
  • Memory: 4GB
  • Graphics: 512Mb Nvidia 640M, 1.5GB Intel HD 5300 or 2GB AMD M290 or better (See Notes for more details)
  • Hard Drive:2GB HD space
  • Multiplayer Notes: Multiplayer is only available over LAN and is compatible between Mac versions only.
  The game is officially supported on the following Macs. To check your Mac model and when it was released, select About This Mac from the Apple menu on your menu bar.
  ———
  • * All MacBooks released since Early 2015
  • * All MacBook Airs released since Mid 2012
  • * All MacBook Pros released since Mid 2012
  • * All Mac minis released since Late 2012
  • * All iMacs released since Late 2012
  • * All iMac Pro released since Late 2017
  • * All Mac Pros released since Late 2013 with a recommended Metal-capable graphics card
  Please note for your computer to meet the minimum requirements it must match or better all elements of the listed spec. For more detailed specifications check the Feral website.
  ———
  Pre 10.14 Users: Players using a version of OS X before 10.14 can access a compatible version of the game via the Beta tab in the game’s properties window. Select the ‘mac_retail_111 - macOS 10.13.6 or older only' branch for a version that is compatible with 10.12.4 up to 10.13.6.

Thẩm định viên nói gì

35 thẩm định viên đã đánh giá sản phẩm này. Nhấp vào đây để xem.

Đánh giá của khách hàng

Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện biểu đồThời gian chơi
Lọc đánh giá theo thời gian chơi của người dùng khi bài được viết:Không có tối thiểu đến Không có tối đa
Hiển thị:
Hiện biểu đồ
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Loại trừ hoạt động đánh giá lạc đề
Thời gian chơi:
Không còn đánh giá nào khớp với bộ lọc trên.
Chỉnh bộ lọc ở trên để xem thêm đánh giá khác
Đang tải nhận xét...