Ever wanted to go on an adventure where you get to infiltrate some of the most High Security Vaults across the world? We have you covered, use the gadgets at your disposal to neutralize your foes!
Đánh giá chung:
3 đánh giá của người dùng - Cần thêm đánh giá của người dùng để thống kê điểm số
Ngày phát hành:
20 Thg12, 2017
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước của bạn, theo dõi nó, hoặc đánh dấu vào hạng mục không hứng thú

Ngôn ngữ Tiếng Việt không được hỗ trợ

Sản phẩm này không hỗ trợ cho ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua

Mua The Ultimate Heist

 

Về trò chơi nàyGet ready to pull off The Ultimate Heist!!
Ever wanted to go on an epic adventure where you get to infiltrate some of the most High Security Vaults across the world? We have you covered! Get ready to play in this unique turn-based strategy game. Avoid getting spotted by the cameras and the patrolling guards, use the gadgets at your disposal to neutralize your foes and get to the end of each vault and thereafter, crack it by playing one of the crazy mini games. Try to get to the end of the levels in as few moves as possible, so that you can compete with all the other infiltrators across the world.


 • Turn-Based Gameplay
 • 2 Different Gadgets to use - ICD (Invisibility Cloaking Device) and the Handy Tranquilizer Gun
 • Play in over 50 Different Levels across 5 Different Continents
 • Over 3 Different difficulty types
 • Power Ups to help you on your adventure
 • Awesome Futuristic Art style
 • Steam Achievements and Leaderboards
 • Steam Trading Cards - Coming Soon
 • Awesome new Cutscene specially made for Steam
This is just the beginning!We have already planned out the next major update in our pipeline, there will be many more levels added, we will be enabling the steam workshop so you can create and add your own levels to the game. To do that we will create a simple level editor which allows anyone with a bit of experience with basic game engines to create and share awesome levels for everyone to play. Apart from that we will be adding more languages, so that more people can enjoy the game.

Yêu cầu hệ thống

Windows
Mac OS X
SteamOS + Linux
  Tối thiểu:
  • HĐH: XP
  • Bộ xử lý: Intel Core2 Duo 2.4Ghz or Higher / AMD 3Ghz or Higher
  • Bộ nhớ: 2 GB RAM
  • Đồ họa: Nvidia 8600 / Radeon equivalent (2009 era)
  • DirectX: Phiên bản 9.0
  • Lưu trữ: 550 MB chỗ trống khả dụng
  Khuyến nghị:
  • HĐH: 7
  • Bộ nhớ: 4 GB RAM
  • Lưu trữ: 550 MB chỗ trống khả dụng
  Tối thiểu:
  • HĐH: Mac OS X 10.7+
  • Bộ xử lý: Intel Core2 Duo 2.4Ghz or Higher / AMD 3Ghz or Higher
  • Bộ nhớ: 2 GB RAM
  • Đồ họa: Nvidia 8600 / Radeon equivalent (2009 era)
  • Lưu trữ: 550 MB chỗ trống khả dụng
  Tối thiểu:
  • HĐH: Fedora 25, Ubuntu 16.04, SteamOS, Mint 18
  • Bộ xử lý: Intel Core2 Duo 2.4Ghz or Higher / AMD 3Ghz or Higher
  • Bộ nhớ: 2 GB RAM
  • Đồ họa: Nvidia 8600 / Radeon equivalent (2009 era)
  • Lưu trữ: 550 MB chỗ trống khả dụng

Thẩm định viên nói gì

1 thẩm định viên đã đánh giá sản phẩm này. Nhấp vào đây để xem.

Đánh giá của khách hàng

Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện biểu đồHiển thị:
Hiện biểu đồ
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Loại trừ hoạt động đánh giá lạc đề
Không còn đánh giá nào khớp với bộ lọc trên.
Chỉnh bộ lọc ở trên để xem thêm đánh giá khác
Đang tải nhận xét...