Nội dung này yêu cầu ứng dụng gốc RPG Maker VX Ace trên Steam để có thể hoạt động.

Đánh giá chung:
Không có đánh giá
Ngày phát hành:
19 Thg01, 2018
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước của bạn, theo dõi nó, hoặc đánh dấu vào hạng mục không hứng thú

Ngôn ngữ Tiếng Việt không được hỗ trợ

Sản phẩm này không hỗ trợ cho ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua

Nội dung tải thêm (DLC)

Nội dung này yêu cầu ứng dụng gốc RPG Maker VX Ace trên Steam để có thể hoạt động.

Mua RPG Maker VX Ace - Dignified Fantasy Music Vol. 2

 

Về nội dung này

From Bittersweet Entertainment comes Dignified Fantasy Volume 2, the much anticipated followup to the popular Dignified Fantasy Volume 1. Featuring more of the same epic, emotional, inspiring themes sure to take your game to that elevated, special place. Catchy themes from around the world featuring full orchestra, choir, piano, asian instruments, thunderous and huge battle drums, and more!

Tracklist:

1 - A Night Sky
2 - Ancient Drum
3 - Ancient Place
4 - Black Wing
5 - Castle
6 - China Temple
7 - Classic Drum
8 - Crisis of the City
9 - Define Stone
10 - Low Drums
11 - Mideast
12 - Morning
13 - Mystic Story
14 - Rain
15 - Recollections
16 - Rhythmic Taiko
17 - Romantic Essence
18 - Sound Adventure
19 - Spooky Story
20 - Trace of Tears

Features:
 • 20 BGM themes
 • Composed with high quality instruments
 • ogg format included.
 • Royalty free music to use in your commercial and non-commercial RPG Maker projects.

Yêu cầu hệ thống

  Minimum:
  • OS:Microsoft® Windows® XP / Vista / 7 (32-bit/64-bit)
  • Processor:Intel® Pentium® 4 2.0 GHz equivalent or faster processor
  • Memory:512 MB RAM
  • Graphics:1024 x 768 pixels or higher desktop resolution
  • Hard Drive:400 MB HD space
  Recommended:
  • Processor:Intel® Pentium® 4 2.0 GHz equivalent or faster processor
  • Memory:512 MB RAM

Các DLC khác của trò chơi này

Chưa có đánh giá cho sản phẩm này

Bạn có thể chia sẻ trải nghiệm với cộng đồng bằng cách viết bài đánh giá của bản thân đối với sản phẩm. Sử dụng khu vực trên nút thanh toán thuộc trang này để viết đánh giá của mình.