Based on the Oscar short-listed Participant Media documentary Zero Days, Scatter's award-winning, immersive documentary Zero Days VR visualizes the story of Stuxnet in a new way: placing you inside the invisible world of computer viruses, experiencing the high stakes of cyber warfare at a human scale.
Đánh giá chung:
4 đánh giá của người dùng - Cần thêm đánh giá của người dùng để thống kê điểm số
Ngày phát hành:
8 Thg06, 2017
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước của bạn, theo dõi nó, hoặc đánh dấu vào hạng mục không hứng thú

Ngôn ngữ Tiếng Việt không được hỗ trợ

Sản phẩm này không hỗ trợ cho ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua

Chú ý: Cần một trong các thiết bị mũ chụp thực tế ảo sau: HTC Vive, Oculus Rift, hoặcValve Index. Xem mục hỗ trợ VR để biết thêm thông tin.
Chỉ VR

Mua Zero Days VR

 

Đánh giá

“A revolutionary immersive documentary & one of the most aesthetically powerful pieces of VR to date”
VR Scout

“One of the most powerful VR documentaries that I’ve seen”
Voices of VR

“Stuxnet Documentary 'Zero Days' Gets Thrilling VR Version”
PC Mag

Về trò chơi này

Based on the Oscar short-listed Participant Media documentary Zero Days, Scatter's award-winning, immersive documentary Zero Days VR visualizes the story of Stuxnet in a new way: placing you inside the invisible world of computer viruses, experiencing the high stakes of cyber warfare at a human scale.

Zero Days VR explores the next chapter of modern warfare through the true story of Stuxnet: the first cyber weapon in the world known to cause real-world physical damage. Audiences experience the invisible world of cyber warfare through the perspective of the virus on a clandestine mission hatched by the US and Israel to sabotage an underground Iranian nuclear facility.

Zero Days VR highlights how this digital threat is closer to home than we realize, representing a new chapter in modern warfare.

Yêu cầu hệ thống

  Tối thiểu:
  • HĐH: Windows 7
  • Bộ xử lý: Intel Core i5
  • Bộ nhớ: 8 GB RAM
  • Đồ họa: NVIDIA GTX 970
  • DirectX: Phiên bản 11
  • Lưu trữ: 3 GB chỗ trống khả dụng
  Khuyến nghị:
  • HĐH: Windows 10
  • Bộ xử lý: Intel Core i7
  • Bộ nhớ: 16 GB RAM
  • Đồ họa: NVIDIA GTX 1080
  • DirectX: Phiên bản 11
  • Lưu trữ: 3 GB chỗ trống khả dụng

Đánh giá của khách hàng

Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện biểu đồThời gian chơi
Lọc đánh giá theo thời gian chơi của người dùng khi bài được viết:


Không có tối thiểu đến Không có tối đa
Hiển thị:
Hiện biểu đồ
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Loại trừ hoạt động đánh giá lạc đề
Không còn đánh giá nào khớp với bộ lọc trên.
Chỉnh bộ lọc ở trên để xem thêm đánh giá khác
Đang tải nhận xét...