Psi Project Legacy - is a new part of the hardcore 2D shooter with elements of horror. It all starts again. You have to go back to the very unfortunate complex to endure the horror.
Đánh giá chung:
Khá tiêu cực (18) - 33% trên 18 người dùng đánh giá tích cực trò chơi này.
Ngày phát hành:
27 Thg11, 2017
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước của bạn, theo dõi nó, hoặc đánh dấu vào hạng mục không hứng thú

Ngôn ngữ Tiếng Việt không được hỗ trợ

Sản phẩm này không hỗ trợ cho ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua

Mua Psi Project: Legacy

 

Về trò chơi này

Psi Project Legacy - is a new part of the hardcore 2D shooter with elements of horror. It all starts again. You have to go back to the very unfortunate complex to endure the horror. The main character suffers from nightmares. He can't distinguish where reality and where the dream. At one point this
face at all breaks. Search for weapons and ammunition, defeat monsters, explore every meter in this hell and for sure you will be able to understand who
and what you really are. Be careful, new monsters are more terrible and stronger than there were
before. A large variety of weapons will not allow you to remain
defenseless in the face of evil.

Can you survive and not go crazy?
Mixture of horror and dynamic shooter will not let you get bored!


KEY FEATURES:

 • Memorable adventure;
 • Long story;
 • Old school graphics;
 • Hardcore and dynamic gameplay;
 • A lot of guns;

Mô tả nội dung người lớn

Nội dung theo lời tả của nhà phát triển:

Trò chơi này có thể chứa nội dung không phù hợp với mọi lứa tuổi, hoặc không phù hợp để xem tại công sở: Thường có bạo lực hoặc máu me, Nội dung người lớn

Yêu cầu hệ thống

  Tối thiểu:
  • HĐH: Windows XP\Vista\7\8
  • Bộ xử lý: 1.2 Ghz+
  • Bộ nhớ: 500 MB RAM
  • Đồ họa: 300 MB
  • DirectX: Phiên bản 9.0
  • Lưu trữ: 100 MB chỗ trống khả dụng
  • Ghi chú thêm: Keyboard and Mouse
  Khuyến nghị:
  • HĐH: Windows XP\Vista\7\8
  • Bộ xử lý: 2 Ghz
  • Bộ nhớ: 1024 MB RAM
  • Đồ họa: 1 GB
  • DirectX: Phiên bản 12
  • Lưu trữ: 300 MB chỗ trống khả dụng
  • Ghi chú thêm: Keyboard and Mouse

Thẩm định viên nói gì

2 thẩm định viên đã đánh giá sản phẩm này. Nhấp vào đây để xem.

Đánh giá của khách hàng

Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện biểu đồHiển thị:
Hiện biểu đồ
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Loại trừ hoạt động đánh giá lạc đề
Không còn đánh giá nào khớp với bộ lọc trên.
Chỉnh bộ lọc ở trên để xem thêm đánh giá khác
Đang tải nhận xét...