The greater the intensity of the brandishing, the higher the damage, and blocking, dodge, shooting and headshot, you will be dripping with sweat for mission accomplished.
Đánh giá chung:
Khá tích cực (10) - 70% trên 10 người dùng đánh giá tích cực trò chơi này.
Ngày phát hành:
28 Thg12, 2017
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước của bạn, theo dõi nó, hoặc đánh dấu vào hạng mục không hứng thú

Ngôn ngữ Tiếng Việt không được hỗ trợ

Sản phẩm này không hỗ trợ cho ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua

Chú ý: Cần một trong các thiết bị mũ chụp thực tế ảo sau: HTC Vive hoặcValve Index. Xem mục hỗ trợ VR để biết thêm thông tin.
Chỉ VR

Mua Jida Chronicle Chaos frontier

 

Về trò chơi này

Jida Chronicle Chaos frontier is a VR action game created in the first person, which could immerse yourself in the magical world of the Middle Ages.
 
Game Features:
 
We value the game play very much. And you can feel our harsh pursuit of somatosensory and gameplay in the game even though the content of this game may not be very rich.
 
The greater the strength, the higher the damage:
You can inflict more damage to your enemies by brandishing a sword and interrupt the attack of some enemies. Let’s enjoy the real somatosensory game! (Mind your hilt and do not let it fly out)

Combination of gun and sword:
It is very different from others and quite an experience as game players can arm themselves with gun and sword at the same time.And……


 
Block:
You can use the sword to block enemy attacks, but also crush flying spears and boulders.
 
Enemies:
Each enemy in the game takes a different place, not just a simple change of appearance. When game players face different enemies should use different tricks.
For example,when player facing an orc wearing a heavy armor, the player can not interrupt their attacks even if they are hard-to-hit. At this time, player has to break its armor and block its attacks and behead it. Player who has outstanding powers of observation will notice that the part where is not covered by the armor is the enemy's weakness.
About other enemies and walkthrough, you can experience it throughout the game.

About dizziness:
We value the gamers' dizziness issue. To minimize the degree of players' dizziness, we use Low Poly characters, scene design, constant slow motion, fixed-position combat in our game.


Besides,we provide a special gift which is our original 8bit game for the player who successfully finish all missions(only provide a digital version).After clearing all stages,you can exchange the prizes by the link below:http://www.yunuoworld.com/blog/nes_down

Yêu cầu hệ thống

  Tối thiểu:
  • HĐH: Windows 7 SP1, Windows 8.1 or Windows 10
  • Bộ xử lý: Intel® i5-4590, AMD FX 8350 equivalent or better
  • Bộ nhớ: 2 GB RAM
  • Đồ họa: NVIDIA GeForce® GTX 960
  • DirectX: Phiên bản 9.0c
  • Lưu trữ: 500 MB chỗ trống khả dụng
  Khuyến nghị:
  • HĐH: Windows 7 SP1, Windows 8.1 or Windows 10
  • Bộ xử lý: Intel® i7
  • Bộ nhớ: 8 GB RAM
  • Đồ họa: NVIDIA GeForce® GTX 1070
  • DirectX: Phiên bản 11
  • Lưu trữ: 1 GB chỗ trống khả dụng

Thẩm định viên nói gì

8 thẩm định viên đã đánh giá sản phẩm này. Nhấp vào đây để xem.

Đánh giá của khách hàng

Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện biểu đồHiển thị:
Hiện biểu đồ
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Loại trừ hoạt động đánh giá lạc đề
Không còn đánh giá nào khớp với bộ lọc trên.
Chỉnh bộ lọc ở trên để xem thêm đánh giá khác
Đang tải nhận xét...