REMEMBER THE CLASSIC AGE OF RPGs ONCE AGAIN! Chinchilla Game the seven virus knights is a classic RPG game with great inspirations from the 16-bit RPGs games! Travel between worlds parodyed with humor and discover the mystery that is involved in the game.
Đánh giá chung:
4 đánh giá của người dùng - Cần thêm đánh giá của người dùng để thống kê điểm số
Ngày phát hành:
28 Thg11, 2017
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước của bạn, theo dõi nó, hoặc đánh dấu vào hạng mục không hứng thú

Ngôn ngữ Tiếng Việt không được hỗ trợ

Sản phẩm này không hỗ trợ cho ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua

Mua CG the Seven Virus Knights

 

Về trò chơi này


bou, sr.pate and 8 ball woke up in a strange place, then a mysterious guy summons 7 monster to destroy our friends and the world, help bou and your friends to stop his plans and bring peace to the world.

with turn-based RPG, chinchila game the Seven Virus Knights bring that nostalgia and a lot of games references.


features:
- over 100 combatants
- over 150 equipments
- 123 recipes to craft new itens
- +12 hours of gameplay
- a lot of easter eggs
- fully support dualshock controller (xbox controller don't work yet)
- bad english language
- over 150 abilities

Yêu cầu hệ thống

  Tối thiểu:
  • HĐH: Windows 8 / 7 / Vista / XP
  • Bộ xử lý: Intel I3
  • Bộ nhớ: 4 GB RAM
  • Đồ họa: Nvidia GeForce 2xx-Series
  • DirectX: Phiên bản 9.0
  • Lưu trữ: 2 GB chỗ trống khả dụng
  • Card âm thanh: DirectX 9.0+

Thẩm định viên nói gì

1 thẩm định viên đã đánh giá sản phẩm này. Nhấp vào đây để xem.

Đánh giá của khách hàng

Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện biểu đồHiển thị:
Hiện biểu đồ
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Loại trừ hoạt động đánh giá lạc đề
Không còn đánh giá nào khớp với bộ lọc trên.
Chỉnh bộ lọc ở trên để xem thêm đánh giá khác
Đang tải nhận xét...