"Ziegwen" a godly sword on a chain which, once you release it, flies through the air like a flash of light to destroy evil. Master control of "Ziegwen" to fight monsters in this new style of VR action game!
Đánh giá chung:
Khá tích cực (13) - 76% trên 13 người dùng đánh giá tích cực trò chơi này.
Ngày phát hành:
15 Thg02, 2018
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước của bạn, theo dõi nó, hoặc đánh dấu vào hạng mục không hứng thú

Ngôn ngữ Tiếng Việt không được hỗ trợ

Sản phẩm này không hỗ trợ cho ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua

Chú ý: Cần một trong các thiết bị mũ chụp thực tế ảo sau: HTC Vive, Oculus Rift, hoặcValve Index. Xem mục hỗ trợ VR để biết thêm thông tin.
Chỉ VR

Mua Sacred Four

 

Về trò chơi này

"Ziegwen" a godly sword on a chain which, once you release it, flies through the air like a flash of light to destroy evil.
Master control of "Ziegwen" to fight monsters in this new style of VR action game!

Features

 • First prize winner at GFF Awards 2018.
 • When you throw "Ziegwen" it will fly through the air to pierce monsters before returning to your hand.
 • "Ziegwen" follows a path which changes depending on your arm movements.
 • If you control its path well, you can take out multiple monsters in a row.
 • If it sticks in a monster or rock, you can grab and swing it to finish them off.
 • Master control of "Ziegwen" for a new VR experience unlike anything you've seen before.
 • Teleport to predetermined points in each level and fight monsters.
 • There are three levels, and you clear each level by defeating the boss at the end.

Yêu cầu hệ thống

  Tối thiểu:
  • HĐH: 7/8/10
  • Bộ xử lý: Intel i5-4590 equivalent or greater
  • Bộ nhớ: 8 GB RAM
  • Đồ họa: Nvidia GeForce GTX 970 / AMD Radeon R9 290 equivalent or greater
  • Lưu trữ: 1.2 GB chỗ trống khả dụng

Thẩm định viên nói gì

1 thẩm định viên đã đánh giá sản phẩm này. Nhấp vào đây để xem.

Đánh giá của khách hàng

Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện biểu đồHiển thị:
Hiện biểu đồ
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Loại trừ hoạt động đánh giá lạc đề
Không còn đánh giá nào khớp với bộ lọc trên.
Chỉnh bộ lọc ở trên để xem thêm đánh giá khác
Đang tải nhận xét...