Astrohazard Solutions Ltd. is an interstellar and interspecies corporation dealing mainly with removing and redirecting asteroids and other cosmic junk that threatens their Clients.
Đánh giá chung:
8 đánh giá của người dùng - Cần thêm đánh giá của người dùng để thống kê điểm số
Ngày phát hành:
11 Thg12, 2017
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước của bạn, theo dõi nó, hoặc đánh dấu vào hạng mục không hứng thú

Ngôn ngữ Tiếng Việt không được hỗ trợ

Sản phẩm này không hỗ trợ cho ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua

Chơi Astrohazard Solutions Ltd.

Chơi miễn phí
 

Về trò chơi này

Astrohazard Solutions Ltd. is an interstellar and interspecies corporation dealing mainly with removing and redirecting asteroids and other cosmic junk that threatens their Clients.

In this story-driven, action 2D Sci-Fi game, the player assumes the role of a fresh employee (Operator) hired by Astrohazard Solutions. Operator is assigned various space contracts for different Clients, each with their own specific (and sometimes weird) policies and requests. Operator's main tool is the AstroBeam™ cannon, mounted on a drone, a spaceship, or a turret. Payments for successfully completed assignments can be used between contracts to buy upgrades and improve technology in Astrohazard Solutions’ HQ. In the Headquarters, Operator can also interact with four other employees: Directron (boss), Stasis (intern), Vorp (Chief Engineer) and Gor (Alien Resources manager), and experience some other aspects of corporate daily routine...Main features:
 • Innovative AstroBeam™ physics: gradually slow down and push away incoming hazards instead of destroying them
 • Diversified mission goals with three distinctive game modes
 • Detailed storyline, full of ironic humor and references to modern corporate culture, as well as to well-known sci-fi motifs
 • Memorable characters with unique personalities
 • Distinctive, cartoon art style

Yêu cầu hệ thống

  Tối thiểu:
  • Yêu cầu vi xử lý và hệ điều hành đều chạy 64-bit
  • HĐH: Windows 7 64 bit
  • Bộ xử lý: Dual Core 2Ghz
  • Bộ nhớ: 4 GB RAM
  • Đồ họa: GeForce GTX 560 / Radeon HD5550
  • DirectX: Phiên bản 11
  • Lưu trữ: 1 GB chỗ trống khả dụng
  Khuyến nghị:
  • Yêu cầu vi xử lý và hệ điều hành đều chạy 64-bit

Thẩm định viên nói gì

4 thẩm định viên đã đánh giá sản phẩm này. Nhấp vào đây để xem.

Đánh giá của khách hàng

Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện biểu đồHiển thị:
Hiện biểu đồ
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Loại trừ hoạt động đánh giá lạc đề
Không còn đánh giá nào khớp với bộ lọc trên.
Chỉnh bộ lọc ở trên để xem thêm đánh giá khác
Đang tải nhận xét...