The house of the old gnome was attacked by a pack of strange beetles. To repulse an attack, the best wars were sent. You must control 3 cannons that will help you kill the bugs and go ahead. Show your skill and ability to shoot in the game!
Đánh giá chung:
5 đánh giá của người dùng - Cần thêm đánh giá của người dùng để thống kê điểm số
Ngày phát hành:
22 Thg11, 2017
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước của bạn, theo dõi nó, hoặc đánh dấu vào hạng mục không hứng thú

Ngôn ngữ Tiếng Việt không được hỗ trợ

Sản phẩm này không hỗ trợ cho ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua

Mua Insects runner

Mua Primitive Studio Bundle 3 in 1 (2)

Bao gồm 3 vật phẩm: Grape Jelly, Gold key, Insects runner

-60%
$1.20
 

Về trò chơi này

English:
The house of the old gnome was attacked by a pack of strange beetles. To repulse an attack, the best wars were sent. You must control 3 cannons that will help you kill the bugs and go ahead.
In the game you are waiting for pleasant bonuses and a bunch of bright moments.
A unique game in the Style "Runner" will help you immerse yourself in the world of games, you will be pleasantly surprised by the bright sounds of nature and from the sounds of beetles. Show your skill and ability to shoot in the game!
__________________________________________________________________________________________________________________________________
Русский:
На дом старого гнома напала стая странных жуков. Что бы отбить атаку был послан лучший войн. Вы должны управлять 3-мя пушками которые помогут вам убивать жуков и идти вперед.
В игре вас ждут приятные бонусы и куча ярких моментов.
Уникальная игра в Стиле “Runner” поможет погрузится с головой в мир игр, вы будете приятно удивлены от ярких звуков природы и от звуков жуков. Покажи в игре свою ловкость и умения стрелять !

Yêu cầu hệ thống

  Tối thiểu:
  • HĐH: Windows XP, 7
  • Bộ xử lý: Intel Core 2 duo +
  • Bộ nhớ: 1 GB RAM
  • Đồ họa: 1 GB
  • DirectX: Phiên bản 10
  • Lưu trữ: 500 MB chỗ trống khả dụng
  Khuyến nghị:
  • HĐH: Windows XP, 7
  • Bộ xử lý: Intel Core i3
  • Bộ nhớ: 2 GB RAM
  • Đồ họa: 2 GB
  • DirectX: Phiên bản 11
  • Lưu trữ: 1 GB chỗ trống khả dụng

Thẩm định viên nói gì

1 thẩm định viên đã đánh giá sản phẩm này. Nhấp vào đây để xem.

Đánh giá của khách hàng

Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện biểu đồThời gian chơi
Lọc đánh giá theo thời gian chơi của người dùng khi bài được viết:Không có tối thiểu đến Không có tối đa
Hiển thị:
Hiện biểu đồ
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Loại trừ hoạt động đánh giá lạc đề
Thời gian chơi:
Không còn đánh giá nào khớp với bộ lọc trên.
Chỉnh bộ lọc ở trên để xem thêm đánh giá khác
Đang tải nhận xét...