An experimental first person narrative sending you back to Summer 1988 and you have a one day rental of Duck Season. Dive into the mystery and work through the hidden secrets spilling out of the cursed cartridge. The full hit VR game playable on your traditional flat screen!
Đánh giá gần đây:
Rất tích cực (24) - 83% trên 24 người dùng trong 30 ngày gần đây đánh giá tích cực.
Đánh giá chung:
Rất tích cực (176) - 90% trên 176 người dùng đánh giá tích cực trò chơi này.
Ngày phát hành:
17 Thg06, 2019
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước của bạn, theo dõi nó, hoặc đánh dấu vào hạng mục không hứng thú

Ngôn ngữ Tiếng Việt không được hỗ trợ

Sản phẩm này không hỗ trợ cho ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua

Mua Duck Season PC

 

Về trò chơi này

The full VR game, completely playable on your traditional monitor without the need of a VR setup. Plus additional new hunting game types!

It is Summer 1988 and your mom has just rented the coolest new game for your Kingbit Entertainment System. As you play over the course of the day it becomes apparent something is different about this game than the other games you own.

Duck Season is a throwback to the golden age of 1980's gaming and movies with a hint of horror in a Spielberg-ian universe. A first person experimental narrative uncovering a story with multiple branches. Re-live a slice of childhood as you transported to an eerily familiar memory and play out the dark story that unfolds over a single day/night as your imagination takes over.

In-between sessions of hunting ducks, players are encouraged to dive deeper into the lore of that fateful day by examining their surroundings and piecing together the mysterious clues that change over the in-game day. Experimental storytelling and high visual fidelity bring the day to life as you dig into and uncover the oddities surrounding the cursed Duck Season cartridge...

- Multiple new hunting game types
- Seven unique endings
- Seven Light-Gun mini games to play on your Kingbit Entertainment System
- Dozens of Easter eggs and hidden secrets
- Realistic virtual environments
- Multiple short films found on VHS tapes
- Additional mysterious sub plots
- New [REDACTED] !

Yêu cầu hệ thống

  Tối thiểu:
  • HĐH: Windows 7 64bit
  • Bộ xử lý: Dual Core 2.0ghz or equivalent
  • Bộ nhớ: 4 GB RAM
  • Đồ họa: GTX 260 or newer
  • Lưu trữ: 8 GB chỗ trống khả dụng

Đánh giá của khách hàng

Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện biểu đồHiển thị:
Hiện biểu đồ
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Loại trừ hoạt động đánh giá lạc đề
Không còn đánh giá nào khớp với bộ lọc trên.
Chỉnh bộ lọc ở trên để xem thêm đánh giá khác
Đang tải nhận xét...