Flip the Table is a physics-based, ultimate stress relieving virtual reality game where your objective is to Flip the Table and break as much stuff as you can. After a long day or just for fun you can now destroy things without getting a huge bill!
Đánh giá chung:
5 đánh giá của người dùng - Cần thêm đánh giá của người dùng để thống kê điểm số
Ngày phát hành:
13 Thg12, 2017
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước của bạn, theo dõi nó, hoặc đánh dấu vào hạng mục không hứng thú

Ngôn ngữ Tiếng Việt không được hỗ trợ

Sản phẩm này không hỗ trợ cho ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua

Chú ý: Cần một trong các thiết bị mũ chụp thực tế ảo sau: HTC Vive, Oculus Rift, hoặcValve Index. Xem mục hỗ trợ VR để biết thêm thông tin.
Chỉ VR

Mua Flip the Table

 

Về trò chơi này

Do you sometimes feel like you just want to Flip the Table? Does your boss deserve some table flipping? Or is it just that you're out of coffee and want to throw a tantrum?
If you answered yes to any of the above questions, or even if you didn’t, this game is for you!

Flip the Table is a physics-based, ultimate stress relieving virtual reality game where your objective is to flip the table and break as much stuff as you can. After a long day or just for fun you can now destroy things without getting a huge bill!

Five different levels for all your daily needs: From your own kitchen to your boss’s office and beyond, there are five different locations where you can let out your emotions with different items and props.
Break stuff, get points: Double the satisfaction by getting points from breaking stuff! Better than real life, huh? Get rated from one to three stars and try to beat your high score.
Equipment to ease your craving for total annihilation: Baseball bats, ice buckets and even dynamite to help you smash, bash and wreck your way to victory!

Yêu cầu hệ thống

  Tối thiểu:
  • HĐH: Windows 7 SP1, Windows 8.1 or Windows 10
  • Bộ xử lý: Intel i5-4590 equivalent or greater
  • Bộ nhớ: 8 GB RAM
  • Đồ họa: NVIDIA GTX 970 / AMD equivalent or greater
  • DirectX: Phiên bản 11
  • Lưu trữ: 300 MB chỗ trống khả dụng
  Khuyến nghị:
  • HĐH: Windows 10
  • Bộ xử lý: Intel i7-4770 equivalent or greater
  • Bộ nhớ: 16 GB RAM
  • Đồ họa: NVIDIA GTX 980 / AMD equivalent or greater
  • DirectX: Phiên bản 12
  • Lưu trữ: 300 MB chỗ trống khả dụng

Thẩm định viên nói gì

3 thẩm định viên đã đánh giá sản phẩm này. Nhấp vào đây để xem.

Đánh giá của khách hàng

Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện biểu đồHiển thị:
Hiện biểu đồ
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Loại trừ hoạt động đánh giá lạc đề
Không còn đánh giá nào khớp với bộ lọc trên.
Chỉnh bộ lọc ở trên để xem thêm đánh giá khác
Đang tải nhận xét...